Schenking voor een hypotheek

Tips & vragen

Wil je jouw hypotheek berekenen met een schenking? Je kunt een berekening maken van de maximale hypotheek, om daar vervolgens het bedrag van de schenking bij op te tellen. Kun je op basis van jouw bruto-inkomen bijvoorbeeld een bedrag van €200.000 lenen? Indien je een schenking ontvangt van bijvoorbeeld jouw ouders kun je dit bedrag bij de hypotheek optellen, dit kun je vervolgens gebruiken voor de combinatie van de koopsom en bijkomende kosten. Je kan zelf jouw hypotheek berekenen met een schenking of vraag hier een gesprek met een onafhankelijke hypotheekadviseur voor aan om jouw mogelijkheden te bespreken!

1. De jubelton

In 2022 is het nog mogelijk een belastingvrije schenking te ontvangen, bijvoorbeeld van jouw ouders, van maximaal € 106.671(de jubelton) Je moet dit bedrag vervolgens wel gebruiken om een eigen woning te kopen, te verbouwen, jouw hypotheek of restschuld af te lossen, de erfpacht, opstal- of beklemmingsrechten van jouw woning af te kopen. In het geval van een schenking van de ouders mag een deel besteed worden aan iets anders dan de eigen woning, dit wordt het 'vrij te besteden bedrag' genoemd. In 2022 is dit bedrag € 27.231 voor kinderen en € 2.274 voor derden.

Deze schenking mag alleen gegeven worden als je tussen de 18 en 40 jaar oud bent en je mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling zoals een belastingvrije schenking voor bijvoorbeeld een dure studie. Je hebt vervolgens 3 jaar de tijd om jouw schenking uit te geven maar je mag de schenking ook verspreid over drie jaar ontvangen, mits je blijft voldoen aan de voorwaarden zoals bijvoorbeeld leeftijd.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

Vanaf 2024 wordt de 'jubelton' afgeschaft en vanaf 2023 zal deze schenking al aanzienlijk lager in bedrag zijn. Het is nu dus nog mogelijk gebruik te maken van deze regeling. Als je dit voor einde van 2022 regelt heb je wel nog 3 jaar om de schenking uit te geven. Je kunt je altijd laten adviseren door één van onze adviseurs.

Let op!
Wordt de ontvangen jubelton niet binnen de bestedingsperiode van 3 jaar voor de eigen woning gebruikt? Dan moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst. Er moet dan alsnog schenkbelasting betaald worden over het geschonken bedrag. Je kunt dit voorkomen door een ontbindende voorwaarde op papier te zetten waarin staat dat de schenking vervalt wanneer niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling. In dit geval kan het geschonken bedrag dan terug gegeven worden zonder extra kosten.

Verder mag de jubelton alleen worden besteed aan de eigen woning, tenzij bij de schenking bepaald is dat een deel vrij besteed mag worden (maximaal € 27.231 voor kinderen en maximaal € 2.274 voor anderen). Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan moet ook nu alsnog schenkbelasting betaald worden, behalve als er ontbindende voorwaarden zijn afgesproken.

2. Voorwaarden voor besteding van schenking

Er zijn regels aan verbonden waar je de belastingvrije schenking voor een koopwoning aan mag besteden. Twee belangrijke voorwaarden zijn bovendien dat jij (gedeeltelijk) eigenaar van de woning bent en dat dit jouw hoofdverblijf is. Je mag verder de schenking aan de volgende zaken uitgeven:

 • het kopen van een eigen woning
 • de bouwtermijnen van een huis in aanbouw
 • het verbouwen of onderhouden van jouw eigen woning
 • het afkopen van beklemmings-, erfpacht- of opstalrechten van jouw eigen woning
 • het aflossen van de hypotheek van jouw eigen woning het aflossen van de restschuld van jouw eigen woning
 • de kwijtschelding of aflossing van een lening op jouw eigen woning van bijvoorbeeld een lid van de familie

Hier mag je de schenking niet voor gebruiken:

 • taxatiekosten
 • notariskosten
 • bemiddelingsnkosten
 • NHG kosten
 • boeterente eerder aflossen
 • bouwrente
 • een lening voor bijkomende kosten
schenking ontvangen voor een hypotheek

3. Reguliere schenking

Je kunt ook een reguliere schenking doen. Het maximale bedrag dat je belastingvrij mag schenken als ouders is € 5.677 per jaar (2022). De ouders worden hierbij als 1 schenker gezien ook als ze zijn gescheiden. Een schenking van derden mag maximaal € 2.274 per jaar bedragen (2022). Je mag bovenop bijvoorbeeld de jubelton niet ook nog een reguliere schenking doen in hetzelfde jaar.

4. Schenking en eigen geld

Een schenking binnen de belastingvrije mogelijkheden kun je zien als een vorm van eigen geld. Het totale bedrag dat je kunt besteden bestaat uit de hypotheek, het eigen geld en een eventuele schenking. Zorg er bij voorkeur voor dat je niet meer dan 80% van de woningwaarde financiert met een hypotheek. Op die manier heb je voldoende eigen middelen in de woning zitten, waardoor ook een kortstondige waardedaling er niet zomaar toe kan leiden dat jouw hypotheek ‘onder water’ komt te staan.

5. Veelgestelde vragen

Hoeveel kan ik belastingvrij schenken of ontvangen voor een koopwoning?

In 2022 kunt je maximaal €106.671 belastingvrij schenken of ontvangen voor een koopwoning.

Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van een schenking?

Je moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, niet eerder gebruik hebben gemaakt van een vrijgesteld bedrag en het geld binnen drie jaar uitgegeven hebben.

Zijn er voorwaarden voor het besteden van een schenking?

Je moet de schenking uitgeven aan de koopsom van jouw woning, aan onderhoudskosten of aan het aflossen van jouw eigen deel van de hypotheek of restschuld.

Kan ik de schenking toevoegen aan mijn hypotheek?

Ja, je kunt de schenking toevoegen aan het hypotheekbedrag om jouw woning te financieren. Door eigen middelen in te zetten verlaag je de kans op een restschuld.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee