Beoordeel deze pagina
7/10 (4)
Bedankt voor uw beoordeling

Hypotheek berekenen met schenking

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wilt u uw hypotheek berekenen met een schenking? U kunt een berekening maken van de maximale hypotheek, om daar vervolgens het bedrag van de schenking bij op te tellen. Kunt u op basis van uw bruto-inkomen bijvoorbeeld een bedrag van €200.000 lenen? Indien u de maximale schenking ontvangt van uw ouders kunt u maximaal €300.000 financieren, een bedrag dat u kunt gebruiken voor de combinatie van de koopsom en bijkomende kosten.

Maximale schenking tot €100.000

Tot 1 januari 2015 is het mogelijk om gebruik te maken van de verruimde regeling rondom schenken. De overheid heeft besloten het mogelijk te maken maximaal €100.000 belastingvrij te schenken, mits u dit gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen eerste woning. In veel van de gevallen betekent dit dat ouders hun kind(eren) geld zullen schenken, waarover de kinderen geen erfbelasting verschuldigd zijn. De maximale schenking van €100.000 kunt u optellen bij de maximale hypotheek, om tot het bedrag te komen dat u uit kunt geven voor de aankoop van een woning.

Reguliere schenking

Na 1 januari 2015 komt de regeling te vervallen en kunt u slechts gebruik maken van de reguliere mogelijkheden op het gebied van schenken. U bent gebonden aan de bedragen die de Belastingdienst vaststelt, om te voorkomen dat u erfbelasting dient te betalen. Dat neemt niet weg dat u ook op dat moment de schenking op kunt tellen bij de maximale hypotheek, om tot het bedrag te komen dat u uit kunt geven aan de aankoop van een eigen woning.

Schenking en eigen geld

Een schenking binnen de belastingvrije mogelijkheden kunt u zien als een vorm van eigen geld. Het totale bedrag dat u kunt besteden bestaat uit de hypotheek, het eigen geld en een eventuele schenking. Zorg er bij voorkeur voor dat u niet meer dan 80% van de woningwaarde financiert met een hypotheek. Op die manier heeft u voldoende eigen middelen in de woning zitten, waardoor ook een kortstondige waardedaling er niet zomaar toe kan leiden dat uw hypotheek ‘onder water’ komt te staan. U kunt zelf uw hypotheek berekenen met een schenking, om na te gaan wat er mogelijk is.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?