Beoordeel deze pagina
8/10 (6)
Bedankt voor uw beoordeling

Jaarinkomen als basis

Hypotheek berekenen op basis van jaarinkomen

U kunt uw hypotheek berekenen op basis van uw jaarinkomen of salaris. Om ervoor te zorgen dat u niet teveel leent in verhouding tot uw inkomen hanteren de meeste banken de normen die het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft opgesteld. Op basis van deze normen zijn er rekenmodules opgesteld. Naast eventuele lasten zoals alimentatieverplichtingen, moet u uw jaarinkomen invoeren. Op basis van uw jaarinkomen kunt u via onze handige tools uw maximale hypotheek online berekenen. x

Doe nu de berekening!

Hypotheek berekenen

Snel naar:


Bruto jaarsalaris

Ga altijd uit van uw bruto jaarsalaris. Dit is uw jaarinkomen zonder aftrek van belastingen en pensioenpremies maar met vakantiegeld en vaste toeslagen. Door het opgeven van het bruto jaarsalaris kunnen de banken voorkomen dat eventuele belastingvoordelen of nadelen invloed hebben op de berekening van uw maximale hypotheek.

Ga dus uit van het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt. Dit doet u bijvoorbeeld door uw maandelijkse bruto salaris te vermenigvuldigen met 12 of 13 maanden, afhankelijk van de afspraken in uw CAO. Als u alleen uw netto salaris weet, kunt u dat terugrekenen door na te gaan hoeveel belasting u betaalt en dat op te tellen bij de netto inkomsten. Over het algemeen geldt hoe hoger het inkomen hoe meer u mag lenen. De overheid stelt ieder jaar vast hoeveel u van het bruto salaris mag besteden aan de hypotheek, dit heet de woonquote.

Jaarinkomen berekenen

Het jaarinkomen berekenen kan op verschillende manieren, hier geven we een voorbeeld: u kunt het jaarinkomen berekenen door het bruto maandsalaris x 12 te doen + de dertiende maand er bij op te tellen. Zo heeft u het jaarinkomen snel en juist berekend.

  • Voorbeeld:

Als u €3.000 per maand verdient en uw dertiende maand ook €3.000 is, dan heeft u een jaarinkomen van €39.000. Het berekende jaarinkomen kunt u vervolgens meenemen in de hypotheek berekening.

Hypotheek berekenen op basis van Jaarinkomen

Niet-structurele bonussen of overwerk

Bij het berekenen van het bruto salaris om uw hypotheek te bepalen mag u eenmalige bonussen of toeslagen niet zomaar bij uw salaris optellen. Stel dat u het afgelopen jaar een bonus kreeg omdat u een mooie klus binnen wist te slepen, dan mag u deze niet meenemen in de berekening van uw bruto jaarinkomen. Het gaat de hypotheekbank om het structurele salaris dat u ontvangt, aangezien u dat in de toekomst beschikbaar zal hebben om de maandlasten (rente + aflossing) te betalen. Ook niet-structurele toeslagen mag u niet zomaar meenemen in de berekening. Uiteraard kunnen we u adviseren over de bonussen en toeslagen die u wel en niet op mag nemen in de berekening.

Benieuwd of u in aanmerking komt? Vraag een kosteloos adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen

Inkomen als zelfstandige

Werkt u als zelfstandige? Dan kunt u uw bruto jaarinkomen berekenen op basis van de jaarcijfers van de 3 laatste jaren. Als ZZP’er, kunt u uitgaan van de fiscale winst per jaar. Dit is te berekenen door de zakelijke kosten van de omzet (zonder belasting) af te trekken. Bereken dit bedrag voor de laatste 3 jaar en tel deze bedragen bij elkaar op. Deel dit vervolgens door de 3 jaren waarvoor u de cijfers combineert. Er ontstaat op die manier een gemiddelde dat u kunt gebruiken als het bruto jaarinkomen om uw maximale hypotheek te berekenen.

Houd er rekening mee dat de banken de fiscale winst in het laatste jaar vaak gebruiken als een maximum. Bovendien kijkt de bank naar de trendontwikkeling van het inkomen. Bereken hier uw hypotheek als ondernemer!

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?