Kadaster

Tips & vragen

Het Kadaster speelt een belangrijke rol binnen de woningmarkt, je krijgt er mee te maken op het moment dat je een nieuwe woning gaat kopen of je je huidige woning wilt verkopen. Ook kun je het kadaster raadplegen voor informatie over de woningmarkt. Lees hier meer over wat het Kadaster is en wat het voor jou kan betekenen.

1. Wat is Kadaster?

In het Kadaster wordt vastgelegd wie er eigenaar is van bepaalde woningen en percelen. Op het moment dat je een nieuwe woning koopt krijgt je te maken met het Kadaster, waar de notaris je in dient te schrijven als de nieuwe eigenaar van de woning. Ook worden de grenzen van tuinen en vastgoed geregistreerd en eventuele bodemverontreiniging. De gegevens die in het Kadaster staan zijn voor iedereen toegankelijk maar voor het opvragen van informatie moet je soms wel betalen.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

2. Eigendom van woningen en landelijke voorzieningen

Het Kadaster kennen we vooral van het register met betrekking tot het eigendom van woningen. De instelling houdt bij wie er de eigenaar is van een bepaalde woning of een perceel. In de koopakte van je woning vindt je de akte van het Kadaster, of in ieder geval een uittreksel daarvan. Wil je meer weten over een bepaalde woning? Het is bij het Kadaster mogelijk om een woningrapport of eigendomsakte op te vragen. Op deze manier kun je erachter komen wie de eigenaar van bepaalde grond of van een woning is. Dit kun je voor alle woningen in Nederland opvragen, niet alleen je eigen woning. Tot slot legt Kadaster ook landelijke voorzieningen vast. Schepen, luchtvaartuigen en wegen zijn bijvoorbeeld geregistreerd, maar zelfs ook netwerken van kabels en leidingen.

3. Hypotheekregister in Kadaster

Daarnaast is het bij het Kadaster mogelijk om meer informatie op te vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de waarde van een woning. Wat is de waarde van een woning en wat was de koopsom op het moment dat de huidige eigenaar het huis kocht? Hoe zien de prijsontwikkelingen van de laatste tijd eruit? Maar ook alle hypotheken worden in Kadaster geregistreerd. Als de hypotheekakte en transportakte zijn getekend, wordt de hypotheek ingeschreven in Kadaster. Dit maakt de overdracht van de woning en je hypotheek definitief.

Je kunt informatie opvragen over je eigen huis, of bij het Kadaster een aanvraag doen voor informatie over een andere woning. Op die manier krijg je een goed beeld van de waarde van een woning en waar je rekening mee moet houden wanneer je erover denkt een nieuw huis te kopen en een bod te doen.

Mocht je de hypotheek volledig afgelost hebben, dan kun je jouw hypotheek laten royeren bij Kadaster. Dit houdt in dat de woning wordt uitgeschreven bij het hypotheekregister van Kadaster.

4. Extra informatie in Kadaster

Bovendien kan het Kadaster je meer vertellen over de rechten en plichten met betrekking tot een woning. Is er sprake van recht van overpad? Dit is het recht om een deel van iemand anders grond te gebruiken om je eigen grond te kunnen bereiken. Het zijn zaken die bij het Kadaster bekend zijn, zodat je de informatie op kunt vragen.

kadaster

Tenslotte heb je bij het Kadaster de mogelijkheid om na te gaan wat het bouwjaar van een woning is en waar de grens van het perceel ligt. Op die manier krijg je een goed beeld van een bepaalde woning, of kun je meer informatie over je eigen huis aanvragen.

5. Veelgestelde vragen

Wat is Kadaster?

Kadaster is het register waar alle gegevens over onroerende zaken in Nederland vastgelegd staan.

Wat staat er geregistreerd in Kadaster?
 • Eigendom woningen
 • Grenzen van vastgoed en tuinen
 • Bodemverontreiniging
 • Schepen en luchtvaartuigen
 • Netwerken van leidingen en kabels
 • Hypotheekregister
 • Bouwjaar
 • Erfdienstbaarheden
Wanneer maak ik gebruik van Kadaster?

Op het moment dat je erover denkt een bod te doen op een woning kun je de gegevens van het pand en de grond opvragen bij Kadaster. Ook de notaris maakt gebruik van Kadaster om het eigendomsrecht te onderzoeken.

Kan ik informatie opvragen in Kadaster?

Ja, het is mogelijk informatie op te vragen in Kadaster maar hier zijn soms kosten aan verbonden.

Kan ik alleen informatie over mijn eigen woning opvragen in Kadaster?

Nee, je kunt over elke woning in Nederland informatie opvragen ongeacht of je de eigenaar bent.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee