Beoordeel deze pagina
5,3/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

Koop-/aanneemovereenkomst

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

De koop-/aanneemovereenkomst vormt het eerste officiële document, op het moment dat u van plan bent een eigen woning of appartementsrecht te kopen. Het is het document waarmee u zich verplicht tot het kopen van de woning. Sinds 1 september 2003 is er sprake van minimaal 3 dagen bedenktijd voor de koper en er is sprake van enkele ontbindende voorwaarden, maar de term ‘voorlopig koopcontract’ is niet het beste synoniem voor de koop-aanneemovereenkomst.

Voorlopig koopcontract

We spreken in de volksmond bij een koopakte over het algemeen graag van een ‘voorlopig koopcontract’. Daar gaat echter de uitstraling vanuit dat de koop-aanneemovereenkomst een voorlopige overeenkomst is, die later nog eens bekrachtigd zal worden. Dit is echter niet het geval. Op het moment dat u de koop-aanneem overeenkomst tekent verplicht u zich de woning te kopen, behalve wanneer u er bijvoorbeeld niet in slaagt om de financiering rond te krijgen. Er is daarnaast sprake van een wettelijke bedenktijd van minimaal 3 dagen, al zal de koop-aanneem overeenkomst na die periode automatisch vast komen te staan en is het niet nodig om daar opnieuw een handtekening voor te zetten.

Ontbindende voorwaarden

In de koop-aanneemovereenkomst is over het algemeen wel sprake van enkele ontbindende voorwaarden. Dit heeft te maken met het feit dat u nog verschillende zaken dient te regelen, nadat u de koop-aanneemovereenkomst tekent. Vanaf dat moment dient u er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u de financiering rond krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek. U kunt de hypotheekaanvraag doen via meerdere hypotheekverstrekkers, via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Indien het bij minimaal 3 banken of hypotheekverstrekkers niet lukt om de hypotheek rond te krijgen kunt u de koop-aanneemovereenkomst op basis van dat gegeven ontbinden. Indien u er wel in slaagt om de financiering rond te krijgen kunt u de koop verder doorzetten.

Akte van levering

Om de koop uiteindelijk te kunnen bekrachtigen en voor het daadwerkelijk overgaan van het eigendom te zorgen zal de notaris een akte van levering opmaken. Tijdens het opmaken onderzoekt de notaris onder andere de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, maar ook de koop-aanneem overeenkomst en de rechten en plichten die de koper en verkoper daarmee op zich nemen. Dit betekent in uw geval dat u de koopsom dient te voldoen aan de verkoper, de verkoper dient u te leveren wat is overeengekomen in de koop-aanneemovereenkomst. Indien dit allemaal in orde is kunt u de akte van levering tekenen en wordt u de eigenaar van de woning of het appartementsrecht, al zit hier doorgaans een aantal weken tussen.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?