Nationale Hypotheek Garantie

Tips & vragen

Nationale Hypotheek Garantie is in 1995 opgericht onder de naam Waarborgfonds Eigen Woning. Het doel is om consumenten te ondersteunen in de financiering van een woning om hen zo toegang te bieden tot de woningmarkt. Hierdoor wordt een goed functionerende woningmarkt bereikt waarbij consumenten duurzaam en betaalbaar kunnen wonen

Inleiding

Door een lening af te sluiten bij NHG bij aankoop van een woning, komt u in aanmerking voor een hogere hypotheek bij uw hypotheekverstrekker. NHG zorgt voor rentekorting waardoor u in een lagere risicoklasse valt en dus kans maakt op een hogere hypotheek. Daarnaast vormt NHG een vangnet voor als u door omstandigheden uw maandlasten niet meer kunt betalen en gedwongen wordt uw woning te verkopen. In het geval van verkoop met verlies, betaalt NHG de restschuld aan de hypotheekverstrekker. Door de rentekorting en de garantie dat de hypotheek terug wordt betaald, kan de hypotheek hoger uitvallen.

1. Veranderingen van de NHG 2020

Elk jaar verandert de NHG haar regels, zo ook dit jaar zijn de regels weer veranderd. Misschien verandert hier door ook uw situatie. Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels van toepassing.

 • NHG grens: € 310.000 (kostengrens)
 • NHG kostenpercentage: 0.70% (in 2019 0,90%) kosten NHG over de hypotheek
 • NHG bijtelling tweede inkomen: 80% (was 70%): hoeveel % tweede inkomen telt voor berekening toetsinkomen
 • Verhoging woonquote ondergrens: € 21.500 (was € 20.000)
Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

2. Veranderingen van de NHG in 2019

Bij het afsluiten van een NHG betaalt u eenmalig een bedrag. Op deze manier kan de NHG garanderen dat de restschulden worden afbetaald. Dit bedrag verandert ieder jaar. De kosten in 2019 waren 0,9% van het hypotheekbedrag. Voor 2020 zijn deze kosten omlaag gegaan naar 0,7% op het hypotheekbedrag. Op het moment dat u een hypotheek afsluit vanaf 1 januari 2020 met NHG, betaalt u 0,7% van de koopsom aan NHG kosten. Dit bedrag is echter wel aftrekbaar van de belasting.

Voorbeeld

Als u een hypotheek afsluit van € 210.000 dan betaald u: 0,007 * 210.000 = €1470,- aan NHG kosten.

Ook stelt de NHG elk jaar een grens vast waar de koopwaarde van uw woning onder moet vallen. Ook dit verandert ieder jaar. In 2019 kon de hypotheek worden afgesloten bij een woonwaarde van €290.000. Vanaf 1 januari 2020 kan een hypotheek worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie bij het kopen van woning tot maximaal €310.000. Dit bedrag is dus fors omhoog gegaan met een stijging van €20.000. Als u een woning heeft met energiebesparende voorzieningen is de grens €328.600 in 2020.

3. Voorwaarden NHG

De maximale hypotheek zonder NHG kan om verschillende redenen interessant zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden die er gelden om hier gebruik van te maken. De voorwaarden verschillen per jaar, maar er is altijd sprake van een maximumbedrag voor de hypotheek. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat alleen de onderkant tot aan het midden van de markt gebruik kan maken van de garantie.

Om gebruik te kunnen maken van de Nationale Hypotheek Garantie dient u dus een woning te kopen die, exclusief de aankoopkosten, valt binnen de grens die op dat moment geldt. Voor 2020 ligt die grens op €310.000 of €328.000 als uw woning energiebesparende voorzieningen heeft. Deze grens is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde in Nederland. Ook eventuele verbouwingskosten vallen onder dit bedrag. Verder moet de woning waarvoor u NHG afsluit uw hoofdverblijf zijn. U kunt geen NHG krijgen bij de aankoop van een vakantiewoning en woonboten. Is de woning duurder dan dit bedrag? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de garantie.

Daarnaast is er sprake van een paar andere voorwaarden, al zijn die veel meer in lijn met wat er in het algemeen geldt voor hypotheken. Zo is het verplicht om een lineaire of annuïtaire hypotheek af te sluiten, met een maximale looptijd van 30 jaar. Dat zijn voorwaarden die ook gelden voor de maximale hypotheek zonder NHG, indien u gebruik wilt kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek.

4. Nationale hypotheek garantie voor ondernemers

Voor ondernemers is er in 2019 heel wat veranderd. In 2018 konden ondernemers zelf makkelijk hun omzet en winst aantonen door de jaarstukken, aangiftes en aanslagen van de afgelopen drie jaar te laten zien. Zo konden ze zelf aangeven dat ze in aanmerking kwamen voor een NHG hypotheek>. In 2019 werd dit een stuk lastiger voor ondernemers en ZZP’ers.

Voor de Nationale Hypotheek Garantie in 2019 en 2020 moet de zelfstandig ondernemer of ZZP'er een rekenexpert van de NHG vragen om de berekening te laten maken. Er worden hierdoor kosten gemaakt die voor rekening van de ondernemer of ZZP'er komen. Deze kosten hangen af van de totale hypotheeksom en andere bijkomende kosten.

Verder dient u minimaal 3 boekjaren met cijfers te kunnen overleggen. Is dat niet het geval? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de garantie. De maximale hypotheek zonder NHG is dan het enige alternatief dat u heeft. U kunt een gesprek aanvragen bij een onafhankelijke hypotheekadviseur, die u buiten de NHG om, aan kan geven wat u maximaal kunt lenen op basis van uw inkomen (of winst).

5. Maximale hypotheek met NHG

Beperking van het risico door NHG

Op het moment dat u de Nationale Hypotheek Garantie afsluit bij de aankoop van uw woning leidt dat tot een beperking van het risico. De rente wordt door de bank vastgesteld op basis van de risicoklasse waarin u valt. Als u in een lagere risicoklasse valt, bijvoorbeeld door uw inkomen, kunt u meer lenen. Dit heeft te maken met het maximale percentage van uw inkomen dat op mag gaan aan woonlasten, oftewel de woonquote zoals vastgesteld door het NIBUD. Hoe hoger de rente die u betaalt, des te hoger de maandelijkse kosten. Dan blijft er minder geld er over om eventuele tegenslagen op te vangen.

Als door de NHG de rente lager is, bent u in staat een hogere maximale hypotheek af te sluiten. Bovendien biedt de NHG ook de zekerheid dat zij de restschuld betaalt als u problemen krijgt met het betalen van uw maandlasten en uw huis met verlies moet verkopen. Ook dit geeft meer zekerheid aan de bank en vergroot de kans op een hogere hypotheek.

6. NHG voor kwaliteitsverbetering

Een NHG kan u ook helpen bij het financieren van kwaliteitsverbeteringen van uw huis. Voorbeelden van dit soort maatregelingen zijn:

 • Energiebesparende voorzieningen: Hr-ketel, spouwmuurisolatie, vloer- en dakisolatie, HR++ beglazing, zonneboiler en zonnecellen en een warmtepomp
 • Aanleg van een nieuwe badkamer, keuken, dakkapel of aanbouw
 • Achterstallig onderhoud
 • Aanleg van een kindvriendelijke tuin

Voor deze verbeteringen kunt u een aanvullende lening of een nieuwe lening afsluiten. In het eerste geval betaalt u slechts een premie over de aanvullende lening en in het tweede geval moet u opnieuw een premie over het gehele bedrag betalen. Bij het afsluiten van NHG voor kwaliteitsverbetering moet u de verbetering van de woning kunnen aantonen met een taxatierapport waarin de waarde van uw huis voor en na de verbouwing is vastgesteld. Ook de benodigde kosten moeten in het taxatierapport worden vermeld.

Een alternatief hiervoor is een bouwkundig rapport of een eigen specificatie. U kunt kiezen uit twee opties voor het afrekenen van het bedrag: u kunt het bedrag voorschieten waarna het wordt teruggestort door de hypotheekverstrekker of u kunt de rekening direct door de hypotheekverstrekker laten betalen.

7. Hypotheek oversluiten naar NHG Hypotheek

Wilt u in 2020 uw hypotheek oversluiten naar een NHG hypotheek? Houd u dan met de volgende zaken rekening:

 • De nieuwe hypotheek en marktwaarde van het huis mogen niet hoger zijn dan €310.000
 • De nieuwe hypotheek mag niet onder water staan (wanneer de lopende hypotheek hoger is dan de waarde van de woning)
 • Na bijvoorbeeld een verbouwing mag de nieuwe hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde
 • Eventuele extra kosten zoals boeterente, NHG kosten (eenmalig 0,7% van de koopsom), taxatiekosten, notariskosten en adviseurskosten

8. Maximale hypotheek zonder NHG

Benieuwd naar de maximale hypotheek zonder NHG? De Nationale Hypotheek Garantie biedt een bepaalde zekerheid aan de geldverstrekker. Als u geen gebruik kunt of wil maken van NHG bent u voor de bank een verhoogd risico.

De rente over een hypotheek zonder NHG zal over het algemeen iets hoger zal zijn. U kunt online de maximale hypotheek zonder NHG berekenen, zodat u een beeld krijgt van wat u maximaal kunt lenen om een woning te financieren.

Hypotheek zonder NHG

Een hypotheek zonder NHG vormt een goede keuze op het moment dat u voldoende inkomen heeft of wanneer het gaat om een woning met een relatief hoge koopsom. U bent binnen de NHG gebonden aan een maximale koopsom, in 2020 is dit €310.000,- of €328.600,- als u een woning heeft met energiebesparende voorzieningen.

Als u een huis wil kopen met een hogere woningwaarde kunt u uitsluitend zonder NHG financieren. Er bestaat dan geen garantie op de vergoeding van een restschuld op het moment dat u de woning gedwongen dient te verkopen. Dit betekent dat de bank dit risico zelf draagt, wat tot uiting kan komen in een iets hogere hypotheekrente. Als het gevolg van deze hogere rente kunt u in sommige gevallen een minder hoge maximale hypotheek afsluiten zonder NHG.

9. Waarom zonder NHG?

De maximale hypotheek zonder NHG kan om verschillende redenen interessant zijn. Ten eerste voorkomt u dat u het bedrag betaalt om de NHG af te kunnen sluiten. Dit bedraagt 0,7 procent van de koopsom in 2020. Bij een woning van €250.000 betekent dit dat u meteen een bedrag van €2.250 van €1750,- dient te betalen. Dit is een inleg die u doet, zodat de uitvoerder van de garantie eventuele restschulden bij deelnemers kan garanderen. Het betekent in de praktijk dat u rekening dient te houden met een paar duizend euro extra kosten om de woning aan te kunnen kopen.

Zitten er nog meer nadelen aan de NHG? Niet veel, want het is een garantie voor de restschuld die er eventueel kan ontstaan bij een gedwongen verkoop. Voor de overheid> zit er wel een nadeel aan de NHG. Immers, indien veel mensen te maken krijgen met restschulden is het de overheid die daarvoor opdraait.Het is wat dat betreft een financieel risico dat de overheid van u overneemt. Berekent u de maximale hypotheek zonder NHG? Dan is dat risico voor de overheid er uiteraard niet.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee