Samenlevingscontract opstellen

Tips & vragen

Heeft u samen een samenlevingscontract of bent u benieuwd hoe dit werkt? Welke elementen spelen er een rol in het samenlevingscontract en hoe gaat het opstellen en naleven hiervan in z’n werk? Welke voorwaarden zijn er van toepassing en hoe werkt het samenlevingscontract met het oog op de kinderen en een eventuele beëindiging?

1. Wat is een samenlevingscontract?

Het samenlevingscontract stelt u op met uw partner wanneer u niet wilt trouwen. Het contract is niet verplicht als u samen een hypotheek wilt afsluiten maar het is vaak handig om bepaalde afspraken op papier te zetten. In het samenlevingscontract komen een aantal verschillende elementen terug.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

U kunt samen met uw partner bepalen welke elementen u er wel en niet in op wilt nemen, er is geen lijst met wettelijke verplichtingen. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding en woonlasten op te nemen in het samenlevingscontract. Dit geeft duidelijkheid en houvast, met name op het moment dat de inkomens uit elkaar groeien of er sprake is van andere invloeden zoals hoge kostenposten voor een van de beide partners.

Daarnaast is het verstandig om de bankrekening(en) in het samenlevingscontract op te nemen, net als de verdeling van de kosten voor het opvoeden en verzorgen van de kinderen. Wie betaalt welk deel van de kosten? Ondanks dat u er nog misschien nog niet aan denkt op het moment dat u een samenlevingscontract opstelt, is het ook verstandig om de verdeling van de bezittingen goed regelen, voor het geval dat u besluit uit elkaar te gaan. Tenslotte kunt u nadenken over een verblijvingsbeding, die stelt dat uw partner de gemeenschappelijke bezittingen mag houden, op het moment dat u komt te overlijden.

een samenlevingscontract, waar moet u rekening mee houden?

2. Mogelijke onderwerpen in een samenlevingscontract

 • Huis en hypotheek: betaling van rente, aflossing en waardestijging
 • Kosten voor het huishouden, verzekeringen en belastingen
 • Gemeenschappelijke en persoonlijke eigendommen
 • Kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen
 • Ouderlijk gezag over kinderen in het geval er geen sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Gedeelde rekeningen en schulden en het partnerpensioen
 • Verblijvingsbeding
 • Voorwaarden voor opzegging

3. Opstellen en voorwaarden

U kunt zelf besluiten of u het samenlevingscontract op wilt laten stellen door de notaris, of dat u dit samen wilt doen. Wilt u het contract gebruiken om partnerpensioen te kunnen ontvangen, op het moment dat uw partner komt te overlijden? In dat geval bent u verplicht om het samenlevingscontract op te laten stellen door de notaris. De kosten hiervan kunnen per notaris verschillen, waardoor het de moeite waard is om meerdere notarissen met elkaar te vergelijken. De kosten zijn ook afhankelijk van de complexiteit van het contract, wat u wilt overleggen met de notaris en hoe vaak het contract aangepast moet worden. Op het moment dat u een samenlevingscontract bij de notaris op laat stellen dient u in ieder geval beiden ouder dan 18 jaar te zijn en mag u beiden niet onder curatele staan.

4. Samenlevingscontract en kinderen

Heeft u een samenlevingscontract en krijgt u kinderen? De vrouw wordt dan automatisch moeder, op het moment dat er een kindje wordt geboren. Als man dient u het kind eerst te erkennen om vader te worden en vervolgens gezag aan te vragen samen met de moeder. Dit gebeurt niet automatisch als u een samenlevingscontract heeft.

5. Beëindigen van het contract of overlijden

Op het moment dat u het samenlevingscontract met uw (ex-)partner beëindigt is er in principe alleen sprake van alimentatie als u dat in het contract heeft afgesproken. Is dat niet het geval en wilt u toch alimentatie ontvangen? Dan kunt u naar de rechter gaan om dit af te dwingen.

In geval van overlijden is het samenlevingscontract ook van belang omdat als u niet getrouwd bent, de nabestaanden recht hebben op de helft van de opbrengst van uw woning. Als de erfgenamen hun deel opeisen zult u dit bedrag moeten betalen of het huis moeten verkopen. Met een samenlevingscontract kunt u vaststellen hoe de gezamenlijke goederen overgaan op de partner als een van de twee komt te overlijden.

6. Veelgestelde vragen

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract maakt u bepaalde afspraken met uw partner als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt.

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Er zijn geen wettelijke verplichte onderdelen van een samenlevingscontract. Vaak wordt vastgesteld hoe de kosten worden verdeeld en wat er gebeurt als een van u komt te overlijden.

Moet ik een samenlevingscontract hebben om een hypotheek af te sluiten?

Het is niet verplicht om een samenlevingscontract te hebben als u samen een hypotheek afsluit.

Waarom is het handig om een samenlevingscontract te hebben?

Om zekerheid te bieden in het geval een van u overlijdt en om bepaalde afspraken over kosten op papier te hebben, is het handig om een samenlevingscontract te hebben.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee