Scheiden en hypotheek

Tips & vragen

Een scheiding is al vervelend genoeg, maar als je samen een huis en hypotheek heeft komen er nog een hoop extra beslissingen de hoek kijken. Om te zorgen dat je alle zaken snel en goed kan regelen vindt je op deze pagina alle informatie over de hypotheek na een scheiding.

1. Verkopen of blijven wonen?

Sommige mensen kiezen ervoor om het huis te verkopen en ieder hun eigen weg te gaan, maar er wordt ook vaak gekozen om het huis aan te houden. Zeker als je kinderen heeft is het fijn als zij in hun eigen vertrouwde huis en buurt blijven wonen. Welke optie voor je ook de voorkeur heeft, je moet verschillende financiële keuzes maken en regelingen treffen bij een scheiding.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

Woning verkopen

Als je de woning verkoopt kunt je gezamenlijke hypotheek aflossen uit de opbrengst. je kunt vervolgens de restschuld of overwaarde verdelen.

2. Je blijft in het huis wonen

Één van jullie kan er natuurlijk ook voor kiezen om in de woning te blijven wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden als je besluit de woning te behouden.

 • Je kunt de hypotheek overnemen
 • Je kunt een nieuwe hypotheek afsluiten
 • Je kunt kiezen voor economisch toebedelen

Hypotheek overnemen

Als je in het huis wilt blijven wonen kun je de hypotheek overnemen. Om de hypotheek na scheiding over te nemen moet er veel worden geregeld:

 1. De woningwaarde moet opnieuw worden bepaald door een taxateur, makelaar of door eigen onderzoek. De keuze hangt af van de persoonlijke situatie en verstandshouding.
 2. De waarde van de woning moet vervolgens worden verdeeld. Ook dat hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je getrouwd met huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen?
 3. Voor de vertrekkende partner moet er Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA) worden geregeld, zodat hij of zij niet langer aansprakelijk is voor de hypotheeklasten.
 4. Als er overwaarde is moet je jouw ex-partner vervolgens uitkopen, zodat je ex-partner zijn of haar aandeel van de overwaarde van de woning kan ontvangen. Als je de financiële middelen niet hebt om je partner uit te kopen, kun je de hypotheek verhogen of een tweede hypotheek afsluiten. Er kan ook sprake zijn van onderwaarde. Dan moet je de restschuld verdelen en zal je partner jou moeten betalen.
 5. De notaris maakt een akte van verdeling op, waarin wordt vastgesteld dat het huis voortaan alleen op jou naam staat.
Scheiden en hypotheek

Uiteraard kan het zijn dat jouw hypotheekverstrekker niet akkoord gaat met het verhogen van de hypotheek of het afsluiten van een extra hypotheek op de woning, omdat je inkomen bijvoorbeeld niet toereikend is. In dat geval zal je het huis waarschijnlijk moeten verkopen, maar je kunt er ook voor kiezen om de hypotheek op beide namen te laten staan en onderling een regeling te treffen. Dit heeft wel financiële gevolgen.

Economisch toebedelen

Een andere mogelijkheid is het economisch toebedelen van de woning aan de blijvende partner. Dit kun je vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Dit wil zeggen dat het huis volledig economisch eigendom wordt van de blijvende partner, maar dat het huis juridisch gezien nog voor 50% van de vertrekkende partner is. De partner die 100% economisch eigenaar wordt van de woning profiteert zo maximaal van het fiscale voordeel. De ex-partners blijven beiden aansprakelijk voor de hypotheek na scheiding. Je zult alles onderling dus goed moeten vastleggen.

Anders dan bij OHA hoeft de bank geen goedkeuring te geven voor het economisch toebedelen van een ex-partner.

3. Hypotheekrenteaftrek tijdens de scheiding

Als je gaat scheiden is het mogelijk dat je nog enige tijd fiscale partners blijft. Ook als je niet meer samenwoont en het huis nog niet verkocht is. Pas als je echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank ben je daadwerkelijk gescheiden. De belastingdienst biedt de mogelijkheid aan beide partners om gedurende de eerste 24 maanden gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Zo is de overgang van gezamenlijk naar gescheiden wonen iets makkelijker.

Als je in de oude woning blijft wonen heb je twee mogelijkheden:

 • Je betaalt beiden de helft van de hypotheekrente en mag de helft van de rente aftrekken
 • De vertrekkende partner betaalt de volledige hypotheekrente en mag dan de helft van de rente aftrekken en de helft aangeven als partneralimentatie

Op de website van de belastingdienst vindt je alle informatie over de gevolgen van de onderlinge regeling voor het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek.

4. Het verdelen van de boedel

Als je samenwoont, bouw je over de jaren vaak een grote inboedel op, Zaken die je met gezamenlijk geld hebt gekocht. Denk aan een dure televisie, een nieuwe bank of een kunstwerk dat jullie cadeau kregen bij de housewarming. Hoe je deze spullen verdeelt tijdens de scheiding hangt af van de huwelijkse voorwaarden of de samenlevingsvorm.

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd hebben jullie beiden recht op de helft van de inboedel. Je kunt onderling overleggen hoe deze verdeling eruit komt te zien. Indien één van de partners meer spullen krijgt, moet de andere partner worden gecompenseerd in geld. Als je onder huwelijkse voorwaarden trouwt, heb je vooraf al vastgelegd hoe de boedel moet worden verdeeld.

5. Financiële situatie

Je zult samen afspraken moeten maken over de woning en de hypotheek na het scheiden. Verder zijn er nog veel meer financiële gevolgen als je besluit te gaan scheiden:

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie die je kan krijgen van je ex-partner of moet betalen aan je ex-partner. Allereerst is er de kinderalimentatie. Als je samen kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar bepaalt een rechter de hoogte van de kinderalimentatie. Hierbij spelen de draagkracht van de betalende partner, het gezinsinkomen voor de scheiding en de kosten van een kind een rol. Het betalen van kinderalimentatie heeft meestal geen invloed op de hoogte van een nieuwe hypotheek.

Bij partneralimentatie betaalt één van de ex-partners geld aan de ander. Dit is vaak de grootverdiener in het gezin, die moet zorgen dat de ander na een scheiding genoeg inkomen heeft om van te leven. Je kunt samen met een mediator of advocaat de partneralimentatie vaststellen, maar als je er niet uitkomt zal de rechter de hoogte bepalen. Het betalen van partneralimentatie heeft invloed op de hoogte van een nieuwe hypotheek, omdat de bank dit ziet als een financiële verplichting. Als je partneralimentatie ontvangt, kan dit je maximale hypotheek positief beïnvloeden, maar de alimentatie is van tijdelijke aard. Daardoor is partneralimentatie geen stabiele factor voor de bank.

Fiscale gevolgen

Je bent na een scheiding geen fiscale partners meer. Dit heeft invloed op jouw fiscale situatie. Je kunt meer over de fiscale gevolgen van een scheiding op de website belastingdienst.nl

Verzekeringen

Sommige verzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering heb je gezamenlijk afgesloten. Je partner zou geld krijgen als je zou komen te overlijden en vice versa. Nu je gaat scheiden of al gescheiden bent, wil je waarschijnlijk deze verzekering opzeggen of wijzigen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het verzekerde bedrag aan iemand anders uit keren, zoals de kinderen.

Het kan echter verstandig zijn om de verzekering aan te houden. Stel dat jouw ex overlijdt en de alimentatie stopt, dan is het fijn als je met de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering de kosten kan dekken.

Kosten scheiding

Ook de scheiding zelf is niet gratis, maar je hebt zelf invloed op de kosten. Hoe meer je onderling regelt, hoe lager je de kosten van een scheiding houdt.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee