Beoordeel deze pagina
7,3/10 (4)
Bedankt voor uw beoordeling

Verborgen gebreken

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Verborgen gebreken komen doorgaans pas na enige tijd aan het licht en kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Is er sprake van een verborgen gebrek in of om het huis dat tot grote kosten kan leiden? Dan is het mogelijk om de verkoper daarvoor aansprakelijk te stellen.

Bewust niet geïnformeerd

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat de woning moet beantwoorden aan de gesloten (koop)overeenkomst. Dat betekent dat het mogelijk is de verkoper aansprakelijk te stellen op het moment dat de woning hier niet aan voldoet. Is er sprake van een bepaling in de koopovereenkomst in de vorm van een ouderdomsclausule of met de strekking ‘de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken waar de verkoper geen kennis van heeft’? Dan is er sprake van een afwijking van de bepaling in het Burgerlijk Wetboek en bent u akkoord gegaan. Alleen op het moment dat de verkoper u bewust niet heeft geïnformeerd over bekende verborgen gebreken kunt u de verkoper aansprakelijk stellen. Het is dan aan u om dit aan te tonen.

Burgerlijk Wetboek van toepassing

Indien er geen sprake is van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Houd er echter rekening mee dat zichtbare gebreken over het algemeen altijd zijn uitgesloten van aansprakelijkheid, u had die immers kunnen waarnemen voordat u overging tot de koop. Bovendien heeft u als kopende partij een onderzoeksplicht, om eventuele gebreken aan het licht te brengen.

Verkoper aansprakelijk stellen

Wilt u de verkoper aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek? Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft u kunt daar gebruik van maken. Indien u deze niet heeft kunt u de verkoper het best meteen op de hoogte brengen van het gebrek. Maak hiervoor gebruik van een aangetekende brief met bericht van ontvangstbevestiging. Houd er rekening mee dat het gebrek al aanwezig diende te zijn tijdens het tekenen van de koopovereenkomst en/of de overdracht, u moet hebben voldaan aan uw onderzoeksplicht en het gebrek het redelijk te verwachten gebruik van de woning moet verhinderen. Verder dient u aan te tonen dat u het gebrek bij de inspectie van de woning redelijkerwijs niet had kunnen achterhalen.

Termijn ingebrekestelling verkoper bij verborgen gebreken

Wilt u de verkoper aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek? Er geldt voor nieuwbouwwoningen onder de GIW-garantie een periode van 5 jaar na de onderhoudstermijn, voor bestaande woningen geldt geen vaste termijn. Gebreken die uw redelijk gebruik van de woning hinderen dient u doorgaans binnen 60 dagen te ontdekken, waardoor u die termijn aan kunt houden. Bied de verkoper bij voorkeur altijd de mogelijkheid om het gebrek (zelf) te (laten) herstellen.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?