Vereniging van Eigenaren

Tips & vragen

Vereniging van Eigenaren, u heeft vast wel eens van deze term gehoord. Wat houdt het eigenlijk in? Wanneer kom je met een VvE in contact? Op deze pagina informeren we u over alles wat je moet weten.

1. Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Woont u in een appartementencomplex, of bent u van plan appartementsrecht te kopen? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is wettelijk vastgelegd dat deze opgericht dient te worden als er sprake is van de verkoop van een in appartementen opgesplitst pand. U bent samen met de andere bewoners gedeeltelijk eigenaar van het pand. Door middel van een Vereniging van Eigenaren is het mogelijk om een enkele rechtspersoon als eigenaar van het totaal aan te wijzen.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

2. Eigenaren zijn automatisch lid

Alle eigenaren van appartementen binnen het complex zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren en kunnen daar niet onderuit komen. De VvE heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het totale gebouw en met name de verschillende gemeenschappelijke onderdelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het trappenhuis, een eventuele lift en een parkeergarage, het dak en bijvoorbeeld de Cv-installatie of andere voorzieningen. Indien daar wat aan dient te gebeuren, komt dit voor rekening van de Vereniging van Eigenaren, die gebruik maakt van een rekening waar alle eigenaren geld op inleggen.

wat doet de vereniging van eigenaren

3. Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaren is de Algemene Ledenvergadering, die doorgaans een keer per jaar plaats zal vinden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering komen er verschillende kwesties aan de orde en kan iedere eigenaar meestemmen over het beheer van het pand. Op die manier acteren de verschillende eigenaren als een enkele rechtspersoon, door middel van stemming op basis van het aandeel binnen het gebouw. Het stemrecht wordt verdeeld over de verschillende eigenaren, bijvoorbeeld op basis van het aantal vierkante meter binnen het totale gebouw dat ze bezitten.

4. Beheer van het totale pand

Het is de Vereniging van Eigenaren die verantwoordelijk is voor het beheer van het volledige gebouw. Dit betekent in eerste instantie dat de VvE kleine reparaties uit zal voeren op het moment dat er bijvoorbeeld wat stuk is gegaan of er een aanpassing nodig is. De VvE is bovendien verantwoordelijk voor het opstellen van de algemene regels en dient toe te zien op de onderhoudswerkzaamheden. Verder dient de VvE te zorgen voor het financieel beheer en wordt hier jaarlijks inzicht in verschaft. De Vereniging van Eigenaren zorgt ervoor dat het mogelijk is om het gebouw met de verschillende eigenaren op een formele manier te beheren en bewoonbaar te houden, ook met het oog op de toekomst en eventuele reparaties of vervangingen die worden uitgevoerd.

5. Splitsingsakte

Bij aankoop van appartementsrecht tekent u een splitsingsakte. Hierin staat vastgelegd hoe het gebouw is opgesplitst in appartementen en gemeenschappelijke delen. Ook staat hierin hoeveel de servicekosten zijn voor het beheer van het gehele gebouw. Naast de akte is er ook sprake van een splitsingsreglement. Dit is van belang voor de Vereniging van Eigenaren. In het splitsingsreglement staat namelijk hoe de VvE vergadert, hoeveel stemmen er nodig zijn om een besluit aan te nemen en verdere uitleg over het gebouwbeheer, het onderhoud en het gebruik van het pand.

6. Veelgestelde vragen

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren wordt samengesteld door de bewoners van een in appartementen opgesplitst pand om voor het beheer van het totale gebouw te zorgen.

Ben ik verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren?

Op het moment dat u een appartement koopt in een pand met anderen, bent u verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren.

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren zorgt voor algemeen onderhoud van de gezamenlijke ruimten in het gebouw. Met een rekening waar elke eigenaar aan meebetaalt, worden reparaties en aanpassingen gedaan.

Hoe werkt de Vereniging van Eigenaren?

Elk jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats waar besloten wordt over de nodige reparaties en aanpassingen en andere zaken die alle eigenaren van het gebouw aangaan.

Wat is een splitsingsakte en -reglement?

Dit zijn documenten die u tekent bij de aanschaf van appartementsrecht. Hierin wordt beschreven hoe het gebouw is opgedeeld, hoe de VvE werkt en hoe het gebouw wordt onderhouden.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee