Beoordeel deze pagina
7/10 (4)
Bedankt voor uw beoordeling

Vereniging van Eigenaren

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wat is een Vereniging van Eigenaren en wat doet deze?

Woont u in een appartementencomplex, of bent u dat van plan? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE), omdat er wettelijk is vastgelegd dat deze opgericht dient te worden indien er sprake is van de verkoop van een in appartementen gesplitst pand. U bent samen met de andere bewoners van het pand gedeeltelijk eigenaar van het pand. Door middel van een Vereniging van Eigenaren is het mogelijk om een enkele rechtspersoon als eigenaar van het totaal aan te wijzen.

Eigenaren zijn automatisch lid

Alle eigenaren van appartementen binnen het complex zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren en kunnen daar niet onderuit komen. De VvE heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het totale gebouw en met name de verschillende gemeenschappelijke onderdelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het trappenhuis, een eventuele lift en een parkeergarage, het dak en bijvoorbeeld de CV-installatie of andere voorzieningen. Indien daar wat aan dient te gebeuren komt dit voor rekening van de Vereniging van Eigenaren, die gebruik maakt van een rekening waar de diverse eigenaren stuk voor stuk geld op in dienen te leggen.

Algemene Ledenvergadering en het bestuur

Het hoogste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaren is de Algemene Ledenvergadering, die doorgaans een keer per jaar plaats zal vinden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering komen er verschillende kwesties aan de orde en kan iedere eigenaren meestemmen over het beheer van het pand. Op die manier acteren de verschillende eigenaren als een enkele rechtspersoon, door middel van stemming op basis van het aandeel binnen het gebouw. Het stemrecht wordt verdeeld over de verschillende eigenaren, bijvoorbeeld op basis van het aantal vierkante meter binnen het totale gebouw dat ze bezitten.

Beheer van het totale pand

Het is de Vereniging van Eigenaren die verantwoordelijk is voor het beheer van het volledige gebouw. Dit betekent in eerste instantie dat de VvE kleine reparaties uit zal voeren, op het moment dat er bijvoorbeeld wat stuk is gegaan of er een aanpassing gewenst maakt. De VvE is bovendien verantwoordelijk voor het opstellen van de algemene regels en dient toe te zien op de onderhoudswerkzaamheden. Verder dient de VvE te zorgen voor het financieel beheer en wordt hier jaarlijks inzicht in verschaft. De Vereniging van Eigenaren zorgt ervoor dat het mogelijk is om het gebouw met de verschillende eigenaren op een formele manier te beheren en bewoonbaar te houden, ook met het oog op de toekomst en eventuele reparaties of vervangingen die er dienen te gebeuren.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?