Wat is een Woekerpolis?

Tips & vragen

De term ‘woekerpolis’ hebben we eigenlijk vooral te danken aan het TROS televisieprogramma Radar, die uitgebreid aan deze verzekeringsvorm aandacht besteedde, waardoor het probleem met dit soort polissen landelijk op de kaart werd gezet. Vanaf de introductie van deze manier van verzekeren in 1993 tot het moment dat het in 2008 niet langer werd aangeboden zijn er in Nederland zo’n 6,5 miljoen van dit soort polissen afgesloten. De waarden van al die polissen bij elkaar opgeteld bedraagt ongeveer 100 miljard euro.

1. In theorie een financiële winnaar

Het principe van de woekerpolis was dat de in te leggen bedragen voor polishouders belegd zouden worden, zodat er – dankzij een goed rendement op de effectenbeurs – aan het einde van de looptijd van de verzekering een kapitaal was opgebouwd waarmee bijvoorbeeld een hypotheek in één keer volledig kon worden afgelost. In theorie zag het toekomstige financiële plaatje er bij dit soort polissen erg rooskleurig uit. Echter, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst en deze stelling bleek op dit type polissen absoluut van toepassing te zijn.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

2. Het probleem van de woekerpolis

Beurskoersen vertonen perslot van rekening niet alleen maar stijgende lijnen. Aandelen kunnen natuurlijk ook in waarde dalen. Dat ontdekten veel bezitters van een woekerpolis toen bleek dat na een aantal jaren sparen het rendement minder gunstig uitpakte en hun vermogen aanmerkelijk minder snel groeide dan wat door de verzekeringsmaatschappijen was voorgespiegeld. Mede vanwege een ondoorzichtig web aan allerlei kosten die de verzekeringsmaatschappijen onder andere voor het beheren van het vermogen in rekening brachten, werd uiteindelijk slechts 70 tot 80 procent van de inleg daadwerkelijk belegd. Hierdoor werd het praktisch onmogelijk om het voorgespiegelde rendement op de einddatum van de verzekering te kunnen behalen. Vanwege de hoge woekerwinsten die de verzekeringsmaatschappijen met dit soort verzekeringen maakten kregen ze uiteindelijk de naam ‘woekerpolis’.

het gevaar van een woekerpolis

3. Collectieve nieuwe afspraken met grote verzekeringsmaatschappijen

In de loop der jaren zijn er zowel door individuen als door belangenorganisaties, zoals de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolisclaim rechtszaken gevoerd om verzekeringsmaatschappijen te dwingen met oplossingen te komen voor de financiële schade die vanwege de woekerpolissen was ontstaan. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een aantal grote verzekeraars een akkoord met de twee eerder genoemde stichtingen hebben gesloten. In dat akkoord is afgesproken, dat de in rekening te brengen kosten voor polissen met een inleg tot € 1.200 per jaar maximaal 2,85% mogen bedragen en voor polissen met een jaarlijkse inleg van meer dan € 1.200 maximaal 2,45% per jaar. Daarnaast betaalt de verzekeringsmaatschappij aan het eind van de looptijd van de polis een compensatiebedrag uit voor een deel van de ingehouden kosten.

4. Alternatieven voor uw woekerpolis

Heeft u op dit moment nog een woekerpolis, dan bent u overigens niet verplicht om deze tot het einde van de rit uit te zitten. Wilt u er vanaf voordat de einddatum bereikt wordt, dan heeft u een aantal verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats kunt u besluiten om de polis premievrij te maken. Dit betekent dat u vanaf dat moment geen nieuwe bedragen meer inlegt, maar dat de einddatum van de polis wel gewoon in stand blijft. Ook in dat geval heeft u recht op compensatie van de ingehouden kosten. De tweede mogelijkheid betreft het afkopen van de polis, zodat u de afkoopwaarde op uw bankrekening uitbetaald krijgt. De derde optie is het oversluiten van uw woekerpolis naar een ander financieel product met lagere kosten. Kiest u voor een van de twee laatstgenoemde opties, dan moet u er wel rekening mee houden dat deze oplossingen fiscale gevolgen voor u kunnen hebben.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee