Beoordeel deze pagina
9,7/10 (12)
Bedankt voor uw beoordeling

Annuïteitenhypotheek

Het meest opvallende kenmerk van een annuïteitenhypotheek is de gelijkblijvende bruto maandlast, ook wel annuïteit geheten. Deze bruto maandlast is gelijk gedurende de gehele rentevaste periode. De maandelijkse annuïteit bestaat uit een deel rente en aflossing.

Wat is een Annuïteitenhypotheek?

De annuïteitenhypotheek bestaat de maandannuïteit aan het begin van de looptijd met veel rente en weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert wijzigt de verhouding, waardoor de maandlast richting het einde van de looptijd van de hypotheek voor het grootste gedeelte uit aflossing bestaat, en nog maar voor een klein deel uit rente. De nettolasten zijn bij aanvang van de hypotheek lager, omdat het relatief grote bedrag aan rente dat in de annuïteit zit, fiscaal aftrekbaar is. Richting het einde van de looptijd is de bruto maandlast nog wel hetzelfde, maar dit bestaat dan intussen voornamelijk uit aflossing. Ondanks de gelijke bruto maandlast stijgt de netto maandlast gedurende de looptijd omdat het bedrag aan aflossing dat in de annuïteit zit toeneemt ten opzichte van het rentebedrag. Dit betekent dus dat een steeds kleiner wordend deel van het maandbedrag fiscaal aftrekbaar is.

Om te kijken om de annuïteitenhypotheek de ideale hypotheek is voor u, kunt u het beste een afspraak maken met een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Annuïteitenhypotheek

Wanneer is het verstandig om voor een annuïteitenhypotheek te kiezen

  • Als u wel maandelijks uw lening lager wilt zien worden, maar niet te hoge lasten wenst.
  • Als uw lening niet aftrekbaar is of niet geschikt is om af te lossen door middel van een Bankspaarhypotheek of andere fiscaal gunstige vorm.

Wat zijn de voordelen van een annuïteitenhypotheek

  • Gehele looptijd gelijke bruto maandlasten.
  • Minder aflossingsdruk aan het begin van de looptijd.

Bent u benieuwd naar de voordelen van een annuïteitenhypotheek? Het is een van de hypotheekvormen die we sinds 1 januari 2013 veelvuldig afsluiten. Sinds dat moment komt u alleen nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek met een nieuwe hypotheek waarmee u de hypotheekschuld in maximaal 30 jaar aflost. De annuïteitenhypotheek biedt deze mogelijkheid, net als bijvoorbeeld de lineaire hypotheek. Tot dat moment was de annuïteitenhypotheek een stuk minder populair, veel mensen kozen destijds voor een aflossingsvrije hypotheek.

Bruto maandbedrag en rentevaste periode

De annuïteitenhypotheek biedt echter een aantal belangrijke voordelen, zoals een vast bruto maandbedrag tijdens de rentevaste periode. De bruto maandlasten bestaan binnen een annuïteitenhypotheek uit een deel rente en een deel aflossing. Deze elementen samen vormen de annuïteit, het bedrag dat u maandelijks aan de bank betaalt. Het gaat om de bruto rente en de aflossing, via de hypotheekrenteaftrek krijgt u waarschijnlijk een deel van de betaalde hypotheekrente terug, waardoor u de netto rente betaalt. Het bruto maandbedrag bij een annuïteitenhypotheek blijft tijdens de rentevaste periode gelijk, ondanks de verschuiving naar een groter deel aflossing en een steeds kleiner deel rente. De beste hypotheek voor u hangt van uw situatie af, dit kan namelijk de annuïteitenhypotheek zijn.

Houd er rekening mee dat de krimp van het rentedeel ertoe leidt dat de netto maandlasten binnen een annuïteitenhypotheek steeds een beetje verder oplopen, richting uiteindelijk het bedrag van de bruto maandlasten die u betaalt. Het voordeel verdwijnt, omdat u steeds minder rente gaat betalen waarover u de hypotheekrenteaftrek ontvangt.

Aflossing van het hypotheekbedrag

Daarnaast zorgt u met een annuïteitenhypotheek voor een volledige aflossing van het hypotheekbedrag, na 30 jaar heeft u de hypotheekschuld volledig afgelost. Dat biedt een belangrijke vorm van zekerheid, waar veel mensen een gerust gevoel van krijgen. Bovendien begint u vanaf de start van de looptijd al met aflossen, waardoor de hypotheekschuld afneemt ten opzichte van de waarde van de woning. Het grote voordeel hiervan is dat u met een annuïteitenhypotheek een beduidend kleiner risico loopt dat de hypotheek 'onder water' komt te staan, dan met een aflossingsvrije hypotheek.

Lage aanvangslasten met annuïteitenhypotheek

Het derde voordeel van de annuïteitenhypotheek bestaat uit de relatief lage aanvangslasten, in vergelijking tot die van een lineaire hypotheek. Met een annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de eerste jaren een relatief lage netto maandlast, dankzij de grote hypotheekrenteaftrek waar u gebruik van kunt maken. Door de jaren heen verdwijnt dit voordeel steeds verder, waardoor de netto maandlasten oplopen. In veel gevallen stijgt ook uw inkomen met de jaren, waardoor het maandbedrag goed op te brengen blijft.

Wat zijn de nadelen van een annuïteitenhypotheek

  • De netto maandlast wordt door afnemende fiscaal aftrekbare rente steeds iets hoger.
  • Aan het begin van de looptijd wordt relatief weinig afgelost, het grootse deel van de maandlast bestaat uit rente voor de annuïteiten hypotheek.
Annuïteitenhypotheek berekenen

Voor mensen die vanaf 1 januari 2013 voor het eerst een woning kopen, is volledige aflossing in 30 jaar verplicht, als men in aanmerking wil komen voor rente-aftrek. Om de maandlasten bij volledige aflossing toch draaglijk te houden, is de annuïteitenhypotheek de meest gekozen oplossing. Voor mensen die reeds een hypotheek hebben en deze na 1 januari 2013 willen verhogen, geldt voor de verhoging de verplichte aflossing in 30 jaar. Hierbij kan gekozen worden voor aflossing door annuïteiten of lineaire aflossing. Annuïteiten brengt in aanvang een lagere maandlast met zich mee.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?