Beoordeel deze pagina
8,9/10 (14)
Bedankt voor uw beoordeling

Aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente. Er wordt dus door de jaren heen niet afgelost. De hypotheekrente die wordt betaald is fiscaal aftrekbaar, met als gevolg dat u gedurende de gehele looptijd maximaal gebruik maakt van de fiscale aftrek van de rente. De lening wordt ooit afgelost op het moment dat de woning wordt verkocht. Gedurende de rentevaste periode blijft de maandlast gelijk. Dit is qua maandlast de goedkoopste hypotheekvorm die er is, aangezien er niet wordt afgelost. Of dit de beste hypotheek is, hangt het helemaal af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het goed om eerst een afspraak te maken met een hypotheekadviseur.

Aflossingsvrije hypotheek

Daarom is het zinvol om naast de aflossingsvrije hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zodat u bij overlijden voor de nabestaande(n) een bedrag kunt regelen waarmee zij de lening kunnen verlagen naar een zodanig niveau dat de maandlast op te brengen blijft.

Het is tegenwoordig vaak niet (meer) mogelijk om een volledig aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Enkel als de waarde van de woning hoog genoeg is zal een bank de hypotheek aflossingsvrij willen verstrekken. Vaak wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een deel bankspaarhypotheek of een deel annuïteitenhypotheek.

Wat zijn de voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

  • Lage maandlast omdat er niet wordt afgelost, er wordt enkel rente betaald.
  • Maximale fiscale aftrek gedurende de looptijd, de lening blijft immers steeds even hoog.
  • Geen gebondenheid aan een bepaalde spaarrekening of spaarpolis.

Wat zijn de nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

  • U lost niets af, dus als de waarde van de woning daalt, is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning.
  • U blijft na vele jaren betalen, altijd dezelfde hypotheekschuld houden, waardoor u later niet profiteert van lager wordende woonlasten.

Voor mensen die na 1 januari 2013 voor het eerst een woning kopen en hiervoor een hypotheek afsluiten, is het niet toegestaan om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, althans niet als men in aanmerking wenst te komen voor rente-aftrek. Voor mensen die reeds voor 1 januari een hypotheek hebben met een aflossingsvrij component erin, geldt dat zij kunnen overstappen naar een andere hypotheekverstrekker en de aflossingsvrije hypotheek kunnen meenemen.

Meenemen bij verhuizen

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u die meenemen naar een nieuwe situatie? Dan hangt het af van wat u verstaat onder een ‘nieuwe situatie’, of u gebruik kunt blijven maken van de aflossingsvrije hypotheek. Sinds 1 januari 2013 geeft een nieuwe aflossingsvrije hypotheek geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor het van belang is om hier kritisch naar te kijken. Spreek hier bij voorkeur over met een onafhankelijke hypotheekadviseur, om te voorkomen dat u het recht op hypotheekrenteaftrek verliest, of u voor andere vervelende verrassingen komt te staan.

Aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker? Dan is dat over het algemeen geen probleem, mits u in dezelfde woning blijft wonen. U kunt gebruik blijven maken van de oude regels, waardoor u met uw aflossingsvrije hypotheek gebruik kunt blijven maken van hypotheekrenteaftrek.

Meenemen van uw aflossingsvrije hypotheek naar een ander huis

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker op het moment dat u gaat verhuizen? Houd er dan rekening mee dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, aangezien er sprake is van een ‘nieuwe situatie’. De overheid heeft al in 2011 de regels voor aflossingsvrije hypotheken aangepast, waardoor de aflossingsvrije hypotheek niet hoger mag zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Heeft u meer hypotheek nodig om de woning te financieren? Dan dient u daarvoor gebruik te maken van een lineaire of een annuïtaire hypotheek, waarop u wel aflossingen doet.

Wilt u bijvoorbeeld een woning kopen van € 210.000 en heeft u momenteel een aflossingsvrije hypotheek van € 155.000, die u graag mee wilt nemen? Dan zou dit leiden tot meer dan 50% van de vrije verkoopwaarde, waardoor het niet mogelijk is om de gehele hypotheek mee te nemen. In plaats daarvan kunt u maximaal € 105.000 financieren via de aflossingsvrije hypotheek (50% van de vrije verkoopwaarde), voor de overige € 50.000 dient u een andere hypotheekvorm te kiezen.

Banken hebben de mogelijkheid om een uitzondering te maken op deze regel, op het moment dat uw inkomen of vermogen voldoende goede basis biedt om de kosten te blijven betalen. Indien de hypotheeklasten ‘substantieel’ lager liggen dan de woonnormen vanuit het Nibud kan de bank voor een uitzondering zorgen. Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan u helpen in de communicatie naar de bank, om hen mogelijk te overtuigen van het feit dat u een aflossingsvrije hypotheek voor een groter deel van de vrije verkoopwaarde van de woning kunt blijven opbrengen.

Aflossingsvrije hypotheek voordelen

Hypotheekrente bij een aflossingsvrije hypotheek

Bent u benieuwd naar de rente die u over een aflossingsvrije hypotheek betaalt? Houd er rekening mee dat u sinds 1 januari 2013 geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek, op het moment dat u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit. U dient daarvoor gebruik te maken van een lineaire of een annuïteitenhypotheek, waarmee u de hypotheekschuld in maximaal 30 jaar aflost. Indien u op dat moment al een hypotheek had kunt u nog wel steeds gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, ook met een aflossingsvrije hypotheek.

Alleen rente tijdens de looptijd

Op het moment dat u gebruik maakt van een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente tijdens de looptijd, er is nog geen sprake van aflossingen. Dat betekent dat u eenvoudig uit kunt rekenen welk bedrag aan rente u maandelijks betaalt, dit bedrag is gelijk voor de eerste en de laatste maand van de hypotheek. Leent u bijvoorbeeld € 200.000 voor de aankoop van uw woning, tegen een rente van 4% per jaar? Dan betaalt u daarvoor een bedrag van € 8.000 per jaar aan bruto rente, wat gelijk is aan zo’n € 667 per maand.

Sparen of beleggen binnen hypotheek

U betaalt uitsluitend rente over de aflossingsvrije hypotheek, al is het daarnaast over het algemeen gebruikelijk om een bedrag te sparen of te beleggen, om aan het eind van de looptijd voor de aflossing te zorgen. De kans is wat dat betreft groot dat u premie betaalt voor een spaarproduct of een beleggingsproduct, die aan het eind van de looptijd voldoende kapitaal op moet leveren. U kunt dit bedrag bij de rente over uw aflossingsvrije hypotheek optellen, om na te gaan welke maandlasten u betaalt en wat de woning u per maand kost.

Rente aflossingsvrije hypotheek vergelijken

Wilt u een aflossingsvrije hypotheek afsluiten, of nagaan of het wellicht interessant is om uw huidige hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheekverstrekker? U kunt online de hypotheekrentes voor een aflossingsvrije hypotheek vergelijken, zodat u een goed beeld krijgt van de verschillende aanbieders. Houd er rekening mee dat de rente over een aflossingsvrije hypotheek over het algemeen een fractie hoger ligt dan die voor een lineaire of een annuïtaire hypotheek. Dit heeft te maken met het gebrek aan aflossingen tijdens de looptijd, waardoor het risico voor de bank net wat hoger ligt dan bij andere hypotheekvormen.

Het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek

Het is bij elke hypotheek verstandig om met enige regelmaat te kijken of er aanpassingen nodig zijn, maar dit is zeker het geval bij aflossingsvrije hypotheken die qua risico en mogelijkheden afwijken van andere hypotheekvormen. Om te kijken of het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek ook past bij uw persoonlijke situatie, kunt u het beste contact opnemen met een hypotheekadviseur.

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in wet- en regelgeving die ervoor zorgen dat aflossingsvrije hypotheken ingewikkelder en minder aantrekkelijk zijn geworden. Daarnaast zijn er ook factoren die misschien juist nu het moment creëren om uw aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm.

Indien u een aflossingsvrije hypotheek heeft en recent niet naar uw situatie gekeken heeft, is nu het juiste moment om samen met een erkende adviseur naar uw hypotheek te kijken.

De belangrijkste redenen om opnieuw naar een aflossingsvrije hypotheek te kijken:

  • De versnelde daling van de hypotheekrenteaftrek
  • Het achterblijven van een restschuld
  • Huidige (markt)omstandigheden

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?