Beoordeel deze pagina
8,8/10 (9)
Bedankt voor uw beoordeling

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek bestaat de hypotheek uit een lening, met daarnaast een geblokkeerde spaarrekening, die gekoppeld is aan de hypotheek. Op de spaarrekening wordt gedurende de looptijd het bedrag opgebouwd, waarmee aan het einde van de hypotheek (meestal 30 jaar) de hypotheek in een keer wordt afgelost,

Wilt u weten of de bankspaarhypotheek de beste hypotheek is voor uw persoonlijke situatie, dan kunt u de berekening invullen op onze website of een vrijblijvend gesprek aanvragen met een onafhankelijke hypotheekadviseur.

Wat is een bankspaarhypotheek?

De bankspaarhypotheek is wel te vergelijken met een "gewone" spaarhypotheek, met dit verschil dat het bedrag voor aflossing niet wordt opgebouwd in een (dure) polis, maar op een (kosteloze) spaarrekening.

De maandlast bestaat uit een steeds gelijkblijvend bedrag aan rente voor de lening en een spaarbedrag voor de spaarrekening. De spaarbedragen worden opgespaard tot het eind van de looptijd van de lening, waarmee in één keer de hypotheek kan worden afgelost. Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er dus niet afgelost.

Bij de bankspaarhypotheek is de spaarrekening onlosmakelijk verbonden met de hypothecaire geldlening. Er is 100% garantie dat het op te bouwen bedrag voor aflossing op einddatum ook daadwerkelijk is opgebouwd. Net als bij een spaarhypotheek, is de rente die men ontvangt over het spaarsaldo gelijk aan het hypotheekrente-percentage van de lening.

In tegenstelling tot een spaarhypotheek dient u zelf een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, dit zit niet -zoals bij een spaarhypotheek- in het maandbedrag.

Voordelen van een bankspaarhypotheek

  • Gedurende de gehele looptijd van de lening blijft de lening gelijk en heeft u steeds maximale renteaftrek;
  • Bij een hoge hypotheekrente heeft u nauwelijks hogere maandlasten, omdat u over uw opgebouwde spaarbedrag ook een hoger spaarvergoeding krijgt, en dus maandelijks minder hoeft te storten op de spaarrekening om toch hetzelfde eindbedrag te halen;
  • U heeft volledige zekerheid over het op te bouwen bedrag, het eindbedrag is gegarandeerd.

Nadelen van een bankspaarhypotheek

  • Vaak lastiger overstappen naar een andere hypotheekverstrekker;
  • Meer afhankelijk van wetgeving en overheid.

De bankspaarhypotheek is vanaf 1 januari 2013 niet meer toegestaan voor mensen die voor het eerst een woning kopen, althans niet als men in aanmerking wenst te komen voor rente-aftrek. De bankspaarhypotheek kan wel worden gekozen door mensen die reeds voor 1 januari 2013 een hypotheek hadden. Hierbij geldt wel dat voor een verhoging van de hypotheek enkel kan worden gekozen voor aflossing door middel van annuïteiten of een lineaire aflossing.

Vanaf 1 januari 2013 zijn er ook een aantal beperkingen met betrekking tot het doen van extra stortingen op de bankspaarrekening. De minimale looptijd voor het afsluiten van een bankspaarhypotheek is 15 jaar, of, afhankelijk van het op te bouwen bedrag, 20 jaar. Wordt de bankspaarhypotheek binnen deze periode beëindigd, dan wordt het rendement op de bankspaarrekening achteraf progressief belast.

Meer informatie over de bankspaarhypotheek

Wilt u graag meer informatie over de bankspaarhypotheek, bekijk de website en vul de berekening in, zodat u kunt zien hoeveel de maximale hypotheek is bij een bankspaarhypotheek.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?