Bankspaarhypotheek

Tips & vragen

Bij een bankspaarhypotheek bestaat de hypotheek uit een lening, met daarnaast een geblokkeerde spaarrekening, die gekoppeld is aan de hypotheek. Op de spaarrekening wordt gedurende de looptijd het bedrag opgebouwd, waarmee aan het einde van de hypotheek (meestal 30 jaar) de hypotheek in een keer wordt afgelost.

30 april 2021 · Alexandria Vang

Hoe werkt een Bankspaar hypotheek?

De bankspaarhypotheek is wel te vergelijken met een "gewone" spaarhypotheek, met dit verschil dat het bedrag voor aflossing niet wordt opgebouwd in een (dure) polis, maar op een (kosteloze) spaarrekening.

De maandlast bestaat uit een steeds gelijkblijvend bedrag aan rente voor de lening en een spaarbedrag voor de spaarrekening. De spaarbedragen worden opgespaard tot het eind van de looptijd van de lening, waarmee in één keer de hypotheek kan worden afgelost. Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er dus niet afgelost.

Bij de bankspaarhypotheek is de spaarrekening onlosmakelijk verbonden met de hypothecaire geldlening. Er is 100% garantie dat het op te bouwen bedrag voor aflossing op einddatum ook daadwerkelijk is opgebouwd. Net als bij een spaarhypotheek, is de rente die men ontvangt over het spaarsaldo gelijk aan het hypotheekrente-percentage van de lening.

Het verloop van een bankspaarhypotheek.De maandlast bestaat uit een steeds gelijkblijvend bedrag aan rente voor de lening en een spaarbedrag voor de spaarrekening.

Meer informatie over de bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek is vanaf 1 januari 2013 niet meer toegestaan voor mensen die voor het eerst een woning kopen, althans niet als men in aanmerking wenst te komen voor hypotheekrenteaftrek. De bankspaarhypotheek kan wel worden gekozen door mensen die reeds voor 1 januari 2013 een hypotheek hadden. Hierbij geldt wel dat voor een verhoging van de hypotheek enkel kan worden gekozen voor aflossing door middel van annuiteiten of een lineaire aflossing.

Vanaf 1 januari 2013 zijn er ook een aantal beperkingen met betrekking tot het doen van extra stortingen op de bankspaarrekening. De minimale looptijd voor het afsluiten van een bankspaarhypotheek is 15 jaar, of, afhankelijk van het op te bouwen bedrag, 20 jaar. Wordt de bankspaarhypotheek binnen deze periode beëindigd, dan wordt het rendement op de bankspaarrekening achteraf progressief belast.

De bankspaarhypotheek is vanaf 1 januari 2013 niet meer toegestaan voor mensen die voor het eerst een woning kopen, althans niet als men in aanmerking wenst te komen voor rente-aftrek.
Tip icoon
Bereken jouw maximale hypotheek
 • Weet wat je kan lenen
 • Binnen 2 minuten gedaan
 • Gratis en vrijblijvend
 • Analyse door een expert

Voor & nadelen

 • Gedurende de gehele looptijd van de lening blijft de lening gelijk en heb je steeds de maximale renteaftrek
 • Bij een hoge hypotheekrente heb je nauwelijks hogere maandlasten, omdat je over jouw opgebouwde spaarbedrag ook een hoger spaarvergoeding krijgt, en dus maandelijks minder hoeft te storten op de spaarrekening om toch hetzelfde eindbedrag te halen
 • Je hebt volledige zekerheid over het op te bouwen bedrag, het eindbedrag is gegarandeerd
 • Vaak lastiger overstappen naar een andere hypotheekverstrekker
 • Meer afhankelijk van wetgeving en overheid

Ook interessant

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee