Akte van levering

Tips & vragen

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt en zorgt voor de overdracht van het eigendom van een woning. De akte wordt ook ingeschreven bij Kadaster. U gaat naar de notaris om de akte van levering te ondertekenen, samen met de verkopende partij. De verkopende partij kan besluiten om een werknemer van de notaris een volmacht te verstrekken, zodat hij of zij de akte kan ondertekenen. De akte van levering wordt ook wel overdrachtsakte of transportakte genoemd.

1. Akte van levering ondertekenen

Het ondertekenen van de akte van levering zorgt voor de daadwerkelijke overdracht van het eigendom. De inhoud van de leveringsakte dient in overeenstemming te zijn met de eerder gesloten koopakte, om deze te bekrachtigen. Eventuele ‘gaten’ in de akte zal een notaris proberen zo vroeg mogelijk te ontdekken, door daarvoor eventuele derden en adviseurs uit te nodigen.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

Als de koopakte en de akte van levering niet overeen komen moet u dit onmiddellijk melden. Als u al bij de notaris bent wanneer u een verschil ontdekt, kunt u tekenen met de vermelding ‘onder protest’. De eigendomsoverdracht op basis van de akte van levering is compleet nadat de notaris een afschrift hiervan heeft ingeschreven bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

akte van levering door een notaris laten opmaken

2. Werk van de notaris voor de akte van levering

De notaris zorgt voor het opmaken van de akte van levering, aan de hand van een aantal werkzaamheden. De notaris zal bijvoorbeeld onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en erop toezien dat zowel de verkoper als de koper voldoen aan de in de koopakte opgenomen verplichtingen, die samenhangen met de levering. Daarnaast zal de notaris er bijvoorbeeld op toezien dat de verkoper de woning volgens afspraak levert en dat de koper tijdig de koopsom stort. Bovendien mag u zelf voor het tekenen van de akte van levering nog een keer het huis dat u gaat kopen bezichtigen. Bij dit bezoek kunt u controleren of het huis inderdaad wordt opgeleverd zoals afgesproken.

De werkzaamheden van een notaris bij het opmaken van de akte van levering bestaan onder andere uit het onderzoeken van de eigendomsakte van de verkoper, om na te gaan hoe het eigendom is verworven. Daarnaast kan een notaris besluiten verder onderzoek te doen in het Kadaster, of direct over te gaan tot de controle bij het Kadaster, naar de tenaamstelling van de woning. Vervolgens kan een notaris desgewenst een koopovereenkomst opmaken en de identiteit van de koper of verkoper controleren. Een notaris kan onderzoek doen naar de huwelijkssituatie en eventuele persoonlijke omstandigheden.

3. Akte van levering opmaken

Verder zal de notaris de akte van levering daadwerkelijk opmaken en voorlichting geven over de gevolgen van de overdracht. Verder zal de notaris onder andere toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom en zal de notaris tijdig nota’s van afrekening sturen aan de koper en verkoper, met daarin bijvoorbeeld een vermelding van de koopsom. De notaris zorgt op die manier voor zowel het opmaken van de akte van levering als een stukje begeleiding op dit gebied.

4. Gegevens in akte van levering

In de akte van levering staan de volgende gegevens vermeld:

 • Persoonlijke gegevens van de koper(s) en verkoper(s).
 • Adres, gemeente en gegevens in Kadaster van de woning.
 • Titel van aankomst, ofwel een verwijzing naar de transportakte waarin staat dat de verkoper de eigenaar van de woning is.
 • Titel van overdracht, wat de rechtsverhouding aangeeft. Als er sprake is van erfopvolging, wordt dit titel van overgang genoemd.
 • Koopsom en het bewijs van betaling. Hiermee staat het eigendomsrecht onvoorwaardelijk vast.
 • Toestemming van de partner tot verkoop in het geval van een gezamenlijke woning.
 • Bestuursbevoegdheid, in het geval van huwelijk in gemeenschap van goederen tussen de verkopers.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee