Beoordeel deze pagina
9,5/10 (8)
Bedankt voor uw beoordeling

Akte van levering

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt en zorgt voor de overdracht van het eigendom van een woning. U gaat naar de notaris om de akte van levering te ondertekenen, samen met de verkopende partij. De verkopende partij kan besluiten om een werknemer van de notaris een volmacht te verstrekken, zodat hij of zij de akte kan ondertekenen.

Akte van levering ondertekenen

Het ondertekenen van de akte van levering zorgt voor de daadwerkelijke overdracht van het eigendom. De inhoud van de leveringsakte dient in overeenstemming te zijn met de eerder gesloten koopakte, om deze te bekrachtigen. Eventuele ‘gaten’ in de akte zal een notaris proberen zo vroegtijdig mogelijk te ontdekken, door daarvoor eventuele derden en adviseurs uit te nodigen. De eigendomsoverdracht op basis van de akte van levering is compleet nadat de notaris een afschrift hiervan heeft ingeschreven bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Akte van levering

Werk van de notaris voor de akte van levering

De notaris zorgt voor het opmaken van de akte van levering, aan de hand van een aantal verschillende werkzaamheden. De notaris zal bijvoorbeeld onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en erop toezien dat zowel de verkoper als de koper voldoen aan de in de koop- aanneemovereenkomst opgenomen verplichtingen, die samenhangen met de levering. Daarnaast zal de notaris er bijvoorbeeld op toezien dat de verkoper de woning volgens afspraak levert en dat de koper tijdig de koopsom stort.

De werkzaamheden van een notaris bij het opmaken van de akte van levering bestaan onder andere uit het onderzoeken van de eigendomsakte van de verkoper, om na te gaan hoe het eigendom is verworven. Daarnaast kan een notaris besluiten verder onderzoek te doen in het Kadaster, of direct over te gaan tot de controle bij het kadaster, naar de tenaamstelling van de woning. Vervolgens kan een notaris desgewenst een koopovereenkomst opmaken en de identiteit van de koper of verkoper controleren. Een notaris kan onderzoek doen naar de huwelijkssituatie en eventuele persoonlijke omstandigheden.

Akte van levering opmaken

Verder zal de notaris de akte van levering daadwerkelijk opmaken en voorlichting geven over de gevolgen van de overdracht. Verder zal de notaris onder andere toezicht houden op de betaling van de overeengekomen waarborgsom en zal de notaris tijdig nota’s van afrekening sturen aan de koper en verkoper, met daarop bijvoorbeeld een vermelding van de koopsom. De notaris zorgt op die manier voor zowel het opmaken van de akte van levering als een stukje begeleiding op dit gebied.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?