Arbeidsongeschikt en een hypotheek

Tips & vragen

U gaat er natuurlijk vanuit dat u gezond blijft, maar helaas heeft u dit niet altijd zelf in de hand. Het is goed om bij het afsluiten van uw hypotheek na te denken over de toekomst en eventuele risico’s zoals arbeidsongeschiktheid.

1. Arbeidsongeschikt en een hypotheek afsluiten

Ook als u arbeidsongeschikt bent en een hypotheek wilt aanvragen zijn er mogelijkheden.

De WAO

Na de afschaffing van de WAO kwam de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) daarvoor in de plaats. Voor een uitkering vanuit de WIA kunt u, anders dan bij de WAO, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Daardoor is een hypotheek met de WIA-uitkering iets ingewikkelder dan bij de WAO-uitkering.

Of u een hypotheek kan afsluiten met een WIA-uitkering hangt af van de vorm WIA die u ontvangt:

 • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) hypotheek mogelijk
 • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) geen hypotheek mogelijk
Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

De IVA

Bij de IVA is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten, omdat u volledig arbeidsongeschikt bent verklaard. U kan niet of nauwelijks werken en er is weinig tot geen kans dat u herstelt. U ontvangt deze uitkering waarschijnlijk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Hypotheekverstrekkers zien deze uitkering daarom als een zeker inkomen.

De WGA

Onder de WGA vallen weer drie verschillende vormen:

 • LGU

  Loongerelateerde uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met uitzicht op herstel.

 • LAU

  Na afloop van de LGU kunt u een loonaanvullingsuitkering (LAU) of een Vervolguitkering (VVU) krijgen. Bij de LAU werkt u deels. De rest van uw inkomen dat u misloopt door ziekte, wordt aangevuld met de uitkering.

 • VVU

  Deze vervolguitkering ontvangt u enkel als het UWV van mening is dat u door ziekte minder dan de helft verdient van wat u zou kunnen verdienen als u niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op het minimumloon en is daardoor lager dan de LAU-uitkering.

Anders dan bij de IVA, is het met WGA-uitkering niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Gezien het tijdelijke karakter van alle drie de WGA vormen, biedt de uitkering te weinig garantie voor de bank dat u ook in de toekomst de hypotheeklasten kunt dragen.

arbeidsongeschiktheidsverzekering en een hypotheek

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook als u arbeidsongeschikt raakt tijdens de looptijd van uw hypotheek heeft dit grote gevolgen.

Inkomensdaling opvangen

Of u nu minder kan werken door gezondheidsproblemen, met pensioen gaat of er voor kiest minder te gaan werken omdat u bijvoorbeeld kinderen krijgt: bij het afsluiten van de hypotheek wordt er vaak al rekening gehouden met eventuele inkomensdaling. Bij gezondheidsproblemen en met name bij permanente arbeidsongeschiktheid is de inkomensdaling echter volledig buiten uw wil om. Niet alleen gaat uw inkomen omlaag, maar uw woonlasten worden hoger. Door het lagere inkomen neemt uw belastingvoordeel, uit de hypotheekrenteaftrek, namelijk ook af.

Woonlastenverzekering afsluiten

U kunt een woonlastenverzekering afsluiten. Bij sommige hypotheken is zo’n verzekering zelfs verplicht. Bij een inkomensdaling door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid keert de verzekering voor een bepaalde tijd een deel van de maandelijkse lasten uit. Zo kunt u de woonlasten blijven betalen.

Woonlastenverzekering in het kort:

 • Maandelijkse premie.
 • Minimaal aantal uren werkzaam (verschilt per verzekeraar).
 • Gezondheidsverklaring voor arbeidsongeschiktheidsdekking.
 • Maximale leeftijd bij aanvang of afloop van de verzekering (verschilt per verzekeraar).

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid dekken. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt keert de verzekering een vast bedrag uit voor een bepaalde periode of tot een bepaalde leeftijd.

Voor ondernemers en zzp'er is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, omdat deze zelfstandigen geen vangnet meer hebben sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). U bent alleen verzekerd via de WIA als u in loondienst bent.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering in het kort:

 • Premies zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Uitkeringen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
 • De uitkering is maximaal 80 procent van het laatst verdiende loon.
 • Naast arbeidsongeschiktheid kunt u zich via de verzekering ook extra verzekeren om de premies te dekken voor lopende levensverzekeringen.
 • De ‘eigen risico termijn’ is vaak verplicht. Zeker wanneer u een gevaarlijk beroep uitvoert. Tijdens deze termijn wordt er geen uitkering verstrekt.

Het verschil

Het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de woonlastenverzekering is dat u bij de AOV uw inkomen verzekerd, terwijl u bij de Woonlastenverzekering alleen uw woonlasten verzekerd. Dit betekent dat het verzekerde bedrag bij de AOV veel hoger is dan bij de woonlastenverzekering.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee