Wat is het eigenwoningforfait?

Tips & vragen

Het eigenwoningforfait is een belasting die geheven wordt door de Belastingdienst over de waarde van jouw woning. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen profiteren van de stijgende waarde van hun woning zonder belasting te betalen. Daarom is het belangrijk dat jij als eigenaar van een woning weet wat het forfait precies is en hoe het berekend wordt. In dit artikel geven wij jou alle informatie die je nodig hebt, zodat jij precies weet waar je aan toe bent.

1. Hoe wordt het eigenwoningforfait berekend?

Het forfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde is de waarde die aan uw woning is toegekend door de gemeente en wordt gebruikt om de onroerende-zaakbelasting te bepalen.

Het wordt berekend door het verschil te nemen tussen de WOZ-waarde van jouw woning, op 1 januari van het jaar waarin je de woning hebt gekocht of gebouwd, en de huidige WOZ-waarde. Vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met een forfaitaire heffingspercentage. Het forfaitaire heffingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de regering.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend
De berekening werkt als volgt:
 1. Bepaal uit onderstaande tabel het eigenwoningforfait percentage op basis van de WOZ-waarde van jouw woning.
 2. Vermenigvuldig de WOZ-waarde met dit percentage
 3. De uitkomst is het bedrag dat je bij jouw inkomen moet optellen.
Eigenwoningforfait berekenen

De WOZ-waarde van jouw woning is: € 350.000. Het percentage in 2023 waarmee je rekent is 0,35%. De berekening is dan als volgt: € 350.000 x 0,0035 = € 1225.

Eigenwoningforfait 2023

WOZ Waarde Eigenwoningforfait
€ 0 t/m € 12.500 0,00 %
€ 12.500 t/m € 25.000 0,10 %
€ 25.000 t/m € 50.000 0,20 %
€ 50.000 t/m € 75.000 0,35 %
€ 75.000 t/m € 1.200.000 0,35 %
€ 1.200.000 en hoger € 4200 + 2,35 % van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Eigenwoningforfait 2022

WOZ Waarde Eigenwoningforfait
€ 0 t/m € 12.500 0,00 %
€ 12.500 t/m € 25.000 0,15 %
€ 25.000 t/m € 50.000 0,25 %
€ 50.000 t/m € 75.000 0,35 %
€ 75.000 t/m € 1.090.000 0,45 %
€ 1.130.000 en hoger € 5.085 + 2,35 % van de waarde van de woning boven € 1.130.000

2. Hoe wordt het eigenwoningforfait betaald?

Het eigenwoningforfait wordt betaald via de aangifte inkomstenbelasting. je hoeft het eigenwoningforfait niet apart aan te geven bij de Belastingdienst, dit wordt automatisch verrekend met jouw aangifte inkomstenbelasting.

3. Wanneer is het eigenwoningforfait niet van toepassing

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij het inkomen wordt opgeteld als men eigenaar is van een woning die als hoofdverblijf dient. Echter, er zijn specifieke situaties waarin de toepassing van het eigenwoningforfait afwijkt:

 • Als u een deel van het jaar eigenaar bent van de woning, bijvoorbeeld door aankoop of verkoop binnen het jaar. Het eigenwoningforfait wordt dan alleen berekend over de periode dat u eigenaar was.
 • Bij een kleine of geen eigenwoningschuld, in het kader van de afbouw van de Wet Hillen, waarbij u mogelijk recht hebt op een aftrek.

4. Meerdere eigenaren gedurende een jaar

Ben je slechts een gedeelte van het jaar eigenaar van een bepaalde woning, omdat het huis in het betreffende jaar is aangekocht? Dan betaal je slechts een deel van het eigenwoningforfait. Het resterende deel van het jaar dient door de oude bewoners betaald te worden, tenzij die er niet zijn bijvoorbeeld in het geval van een nieuwbouwwoning.

5. Eigenwoningforfait geen hypotheek

Heb je een kleine eigenwoningschuld of de hypotheek volledig afgelost? Dan is het niet langer nodig om het woningforfait te betalen.

Is de eigenwoningforfait hoger dan dan je aftrekbare kosten? Dan heb je recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Simpel gezegd, kun je dit tegen elkaar wegstrepen.

Dit heeft te maken met het feit dat het eigenwoningforfait normaal gesproken compenseert voor de hypotheekrenteaftrek die je geniet. Indien daar geen sprake meer van is hoef je dus ook de eigenwoningforfait niet (volledig) te betalen.

6. Veelgestelde vragen

Wat is eigenwoningforfait?

Het is een fiscale bijtelling omdat je een eigen woning hebt. Je voegt dit bedrag toe aan jouw inkomsten bij de belastingaangifte waardoor je dus meer belasting betaalt.

Betaal ik altijd een eigenwoningforfait over het hele jaar?

Als je maar een deel van jaar eigenaar bent geweest van een woning, betaal je alleen voor deze periode.

Geldt het eigenwoningforfait ook voor panden in zakelijk eigendom?

Je betaalt alleen als je een woning in privé-eigendom hebt.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee