Beoordeel deze pagina
7,7/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

Erfpacht

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wilt u een woning aankopen en is er sprake van erfpacht, of denkt u na over een mogelijke woning met erfpacht en bent u benieuwd wat dit voor u betekent? We leggen u hier graag uit wat erfpacht is, welke verschillende varianten er bestaan en hoe dit eventueel van invloed is op de hypotheek die u aan kunt vragen. Het is ook verstandig om eerst een adviesgesprek met een onafhankelijke hypotheekadviseur aan te vragen.

Wat is erfpacht?

Erfpacht ontstaat op het moment dat u wel het huis koopt, maar niet de grond waar het huis op staat. Normaal gesproken wordt u eigenaar van zowel de grond als het huis, maar dat is in bepaalde gevallen niet zo. Op het moment dat u erfpacht betaalt heeft u de grond waarop het huis staat niet in eigendom, maar heeft u dit in bruikleen om er gebruik van te kunnen maken. Erfpacht is niet gelijk aan huur, maar het lijkt er wel sterk op. Erfpacht komt voor in 3 verschillende varianten, afhankelijk van de wijze waarop u daar mee om dient te gaan.

Welke vormen van erfpacht kennen we?

We kennen in eerste instantie de erfpacht met een eeuwigdurende afkoop. Dit is de meest voordelige variant, omdat de grond niet in eigendom komt, maar u daar aan de andere kant ook geen canon (huur) voor dient te betalen. Op het moment dat u een woning of een appartementsrecht koopt wordt u nooit eigenaar van de grond, maar brengt dit aan de andere kant geen kosten met zich mee.

Een tweede variant van erfpacht kennen we in de vorm van een tijdelijke afkoop van de erfpacht. Dit betekent dat de erfpacht voor een vastgestelde periode is afgekocht, gebruikelijk is een periode van 75 of 100 jaar. Houd er echter rekening mee dat de erfpacht na die periode weer van toepassing zal zijn en dat deze hoger uit kan vallen dan wat u gewend bent. U kunt de afkoop van erfpacht niet opvoeren als aftrekpost voor uw inkomstenbelasting. Sluit u een lening af om de erfpacht af te kopen? Dan is de rente over deze lening wel fiscaal aftrekbaar.

Ten derde kunt u gebruik maken van erfpacht met een periodieke canon. Dit lijkt het meest op een huurovereenkomst, omdat u periodiek (vaak maandelijks of jaarlijks) een bedrag aan canon betaalt aan de verpachter. De kosten per jaar zijn variabel, waardoor de kosten voor de woning flink kunnen oplopen. In de meeste gevallen is de erfpachtcanon fiscaal aftrekbaar.

Erfpacht en de hypotheek

Is er sprake van erfpacht, zonder dat deze eeuwigdurend is afgekocht? Dan zullen er na verloop van tijd wellicht kosten ontstaan, in de vorm van canon. Tijdens de berekening van een maximale hypotheek kijkt de hypotheekverstrekker naar uw patroon van inkomsten en uitgaven. De hogere uitgaven in de vorm van canon kunnen er dan toe leiden dat u een minder hoge hypotheek af kunt sluiten. Hier is geen sprake van bij een eeuwigdurende afkoop van erfpacht, omdat er dan geen kosten in de vorm van canon zullen zijn of ontstaan.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?