Passeren hypotheek

Tips & vragen

Het passeren van de hypotheek valt over het algemeen samen met de eigendomsoverdracht van de woning, ofwel het tekenen van de Akte van levering. U wordt op dat moment eigenaar van de woning of het appartementsrecht, waardoor u de hypotheek dient te laten passeren om de aankoop te kunnen financieren.

1. Passeren bij de notaris

Het passeren van de hypotheek gebeurt bij de notaris. U bent verplicht om een notaris in te schakelen op het moment dat u een woning wilt aankopen. De notaris is bevoegd om de notariële akte op te stellen en kan u daardoor van dienst zijn met de hypotheekakte en de akte van levering voor de woning. De notaris is tijdens het passeren van de hypotheek een onafhankelijke partij. Dit betekent dat de hij of zij een voorlichtende rol heeft en in het geval van een eventueel geschil zal bemiddelen.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

2. Transportakte van de woning tekenen

  • U kunt waar en wanneer u wilt uw hypotheek afsluiten en advies inwinnen.
  • De kosten zijn lager.
  • Veel ervaring met verschillende situaties door een landelijk klantennetwerk.
  • Rekentools waarmee u zelf berekeningen kunt maken.
hoe werkt het passeren van een hypotheek

3. Execution only

Op het moment dat u de hypotheek wilt passeren dient u over het algemeen eerst de transportakte van de woning te tekenen, die ook wel de akte van levering wordt genoemd. Het is het moment waarop het eigendom van de woning overgaat van de verkoper naar de koper. Op het moment dat u de akte van levering tekent en ook de verkopende partij dit doet, is er sprake van een overdracht. Dit betekent dat u vanaf dat moment eigenaar bent van de woning. U kunt vervolgens de hypotheek passeren om de koopsom voor de woning over te kunnen maken.

4. Hypotheekakte ondertekenen

Zodra de verschillende partijen de akte van levering voor de woning hebben ondertekend is het de beurt aan de hypotheekakte. U tekent deze akte om gebruik te maken van een hypothecaire lening, waarmee u de woning financiert die als onderpand zal fungeren. Vanwege de aankoop van een woning met deze lening, dient u de hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.

Door de hypotheekakte te passeren geeft u de woning als onderpand aan de hypotheekverstrekker en krijgt u daar de financiering voor terug. In veel van de gevallen zal de hypotheekverstrekker een volmacht afgeven aan de notaris, die de akte dan kan ondertekenen. De notaris zal de hypotheekakte opnemen in het hypothekenregister van het Kadaster.

5. Kosten van het passeren van de hypotheek

Houd er rekening mee dat er notariskosten verbonden zijn aan het passeren van de hypotheek. De notaris zal de hypotheekakte en de akte van levering opstellen en de gelegenheid bieden deze te komen ondertekenen. De notariskosten voor het passeren van de hypotheek zijn vrij, vergelijk dus, indien mogelijk, meerdere tarieven van notarissen. Zorg ervoor dat de notaris is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Notarissen, zodat hij of zij bevoegd is om de hypotheek te laten passeren. U kunt notariskosten eenmalig aftrekken van de belasting.

6. Veelgestelde vragen

Wat is het passeren van de hypotheek?

Als de overdracht heeft plaatsgevonden kunt u de hypotheek passeren om gebruik te kunnen maken van de lening om de woning te financieren.

Wat wordt er ondertekend bij de overdracht?

Voor het passeren, moet de overdracht van verkoper naar koper plaatsvinden, wat gebeurt door de transportakte ofwel de akte van levering te ondertekenen. Daarna wordt de hypotheekakte ondertekend en door de notaris ingevoerd in Kadaster en kan de hypotheek gepasseerd worden.

Wat zijn de kosten van het passeren?

U betaalt notariskosten voor het passeren van de hypotheek. Notarissen bepalen hun eigen tarief dus u kunt verschillende notarissen met elkaar vergelijken voordat u er een uitkiest. U kunt de kosten wel eenmalig aftrekken van de belasting.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee