Beoordeel deze pagina
8,4/10 (5)
Bedankt voor uw beoordeling

Passeren hypotheek

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Het passeren van de hypotheek valt over het algemeen samen met de eigendomsoverdracht van de woning, het tekenen van de akte van levering. U wordt op dat moment eigenaar van de woning of het appartementsrecht, waardoor u de hypotheek dient te laten passeren om de aankoop te kunnen financieren.

Passeren bij de notaris

Het passeren van de hypotheek gebeurt bij de notaris, u bent verplicht om deze in te schakelen op het moment dat u een woning wilt aankopen. De notaris is bevoegd om de notariële akte op te stellen en kan u daardoor van dienst zijn met de hypotheekakte en de akte van levering voor de woning. De notaris is tijdens het passeren van de hypotheek een onafhankelijke partij. Dit betekent dat de notaris een voorlichtende rol heeft en in het geval van een eventueel geschil zal bemiddelen.

Transportakte van de woning tekenen

Op het moment dat u de hypotheek wilt passeren dient u over het algemeen eerst de transportakte van de woning te tekenen, die we ook wel kennen als de akte van levering. Het is het moment waarop het eigendom van de woning overgaat van de verkoper naar de koper. Op het moment dat u de akte van levering tekent en ook de verkopende partij dit doet is er sprake van een overdracht. Dit betekent dat u vanaf dat moment eigenaar bent van de woning. U kunt vervolgens de hypotheek passeren om de koopsom voor de woning over te kunnen maken.

Hypotheekakte ondertekenen

Zodra de verschillende partijen de akte van levering voor de woning hebben ondertekend is het de beurt aan de hypotheekakte. U tekent deze akte om gebruik te maken van een hypothecaire lening, die u gebruikt om een woning te financieren die als onderpand zal fungeren. Vanwege de aankoop van een woning met deze lening dient u de hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen. Door de hypotheekakte te passeren geeft u de woning als onderpand aan de hypotheekverstrekker en krijgt u daar de financiering voor terug. In veel van de gevallen zal de hypotheekverstrekker een volmacht afgeven aan de notaris, die de akte kan ondertekenen. De notaris zal de hypotheekakte opnemen in het hypothekenregister van het Kadaster.

Kosten van het passeren van de hypotheek

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het passeren van de hypotheek, bij de notaris. De notaris zal de hypotheekakte en de akte van levering opstellen en de gelegenheid bieden deze te komen ondertekenen. De notariskosten voor het passeren van de hypotheek zijn vrij, wat betekent dat het de moeite waard is om, indien mogelijk, meerdere notarissen met elkaar te vergelijken. Zorg ervoor dat de notaris is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Notarissen, zodat hij of zij bevoegd is om de hypotheek te laten passeren.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?