Beoordeel deze pagina
8/10 (5)
Bedankt voor uw beoordeling

Voorlopige teruggave

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wat is een voorlopige teruggave?

De voorlopige teruggave zorgt ervoor dat u al direct tijdens de uitkering van uw salaris de kans heeft om teveel betaalde belasting terug te krijgen. Sterker nog, het is niet eens nodig om de belasting te betalen dankzij een korting die u krijgt.

Ook benieuw hoeveel u kunt lenen voor een hypotheek in 2019?

Wat dat betreft leidt de voorlopige teruggave doorgaans niet tot een bedrag op uw rekening, het zorgt er aan de andere kant voor dat u minder belasting hoeft te betalen. Met name wanneer u een koophuis heeft is de kans groot dat u er door middel van de voorlopige teruggave voor kunt zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen.

Voorschot op de belastingteruggave

We betalen in Nederland belasting over ons inkomen, eventuele aftrekposten kunnen dat bedrag verlagen. Aan het eind van het jaar dienen we de aangifte inkomstenbelasting te doen, waarin we onder andere de aftrekposten op kunnen geven. Dat zou betekenen dat u iedere maand de volledige belasting dient te betalen, om daar na een jaar vervolgens een deel van terug te krijgen. Dankzij de voorlopige teruggave is het mogelijk om de teveel betaalde belasting al direct terug te krijgen, er vindt als het ware een verrekening plaats.

Hypotheekrenteaftrek en voorlopige teruggave

Met name de hypotheekrenteaftrek zorgt er bij veel mensen voor dat zij gebruik kunnen maken van de voorlopige teruggave. Stel dat u op basis van uw bruto inkomen bijvoorbeeld €800 belasting per maand betaalt. Aan de andere kant heeft u een hypotheek, waarover u €600 aan rente betaalt. Op basis van 42% inkomstenbelasting levert dat een hypotheekrenteaftrek op van €252. U kunt die €252 in mindering laten brengen op de €800 belasting, waardoor er een netto belasting van €548 per maand overblijft. U betaalt op die manier als het ware de netto lasten voor uw hypotheek. Verder kun je alle kosten die je maakt om je hypotheek te regelen ook aftrekbaar bij de belasting. Denk hierbij aan: advies en bemiddelingskosten, NHG kosten, taxatiekosten en notariskosten voor de hypotheekakte.

Andere aftrekbare kosten

Daarnaast zijn er enkele andere aftrekbare kosten mogelijk, die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw voorlopige teruggave. Het gaat dan bijvoorbeeld om de alimentatie of eventuele reiskosten naar uw werk. Het is verstandig om de verschillende aftrekposten goed in te schatten en op die manier na te gaan hoe de voorlopige teruggave er voor u uit zal gaan zien. U voorkomt op die manier dat u teveel belasting betaalt. Pas aan de andere kant op met een te hoge voorlopige teruggave, dat kan er immers toe leiden dat u uiteindelijk belasting bij dient te betalen.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?