Bouwvergunning voor (ver)bouwen

Tips & vragen

Een bouwvergunning is in een aantal gevallen noodzakelijk om te bouwen of te verbouwen. Het is mogelijk om zelf een bouwvergunning aan te vragen, door de situatie te schetsen en aan te geven wat de plannen zijn.

1. Wel of geen bouwvergunning

Het is de gemeente die vervolgens wel of geen bouwvergunning zal verlenen, aan de hand van de ingeleverde plannen en bijvoorbeeld het bestemmingsplan of andere voorwaarden. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen wanneer iemand wel of geen bouwvergunning aan dient te vragen, het is daarom niet mogelijk om daar op landelijke schaal iets over te zeggen. Om hoge kosten te voorkomen voor plannen die uiteindelijk niet zijn toegestaan hebben we in Nederland de bouwvergunning in het leven geroepen, het is als het ware een controle op de plannen die er liggen.

Het verschilt per gemeente of een bouwvergunning nodig is om bepaalde plannen te realiseren, het is lastig om daar op voorhand iets over te zeggen. U kunt ervan uit gaan dat met name grotere plannen over het algemeen vragen om een bouwvergunning, net als de aanpassing van grotere bouwwerken. In een aantal gevallen is het mogelijk om zonder bouwvergunning te bouwen, dit heeft doorgaans betrekking op situaties waar men vanaf de openbare weg niet of nauwelijks zicht op heeft.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

2. Bouwvergunning noodzakelijk

Wilt u een aanbouw, een dakkapel of een garage gaan bouwen? U kunt er dan in principe vanuit gaan dat er een bouwvergunning nodig is, vooral wanneer het gaat om de kant van de woning aan de openbare weg. Bijna alle gemeenten verplichten het u dan om een bouwvergunning aan te vragen, zodat zij een controle op de plannen kunnen uitvoeren. Bovendien krijgen buurtbewoners de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen, een aanvraag tot een bouwvergunning zorgt er wat dat betreft voor dat de plannen openbaar worden. Controleer altijd of u een bouwvergunning nodig heeft voordat u begint met de verbouwing.

waar moet je rekening mee houden voor een bouwvergunning

3. Informatie van de Rijksoverheid

Wilt u zelf nagaan of het nodig is om een bouwvergunning aan te vragen, op het moment dat u plannen heeft voor een aanbouw of een verbouwing? U kunt daarvoor gebruik maken van de website van de Rijksoverheid, die daar informatie over biedt. De bouwvergunning heet hier omgevingsvergunning. Er staat onder andere aangegeven wanneer u een bouwvergunning aan dient te vragen en hoe u dat vervolgens daadwerkelijk kunt doen. U kunt ook een vergunning check invullen om te zien of u verplicht bent een bouwvergunning aan te vragen. Bovendien staan er voorbeelden van situaties waarin u wel of geen vergunning dient aan te vragen.

De vergunning zelf vraagt u aan bij de gemeente of online bij het Omgevingsloket. Lees meer op de website van de Rijksoverheid

4. Veelgestelde vragen

Wat is een bouwvergunning?

U heeft een bouwvergunning nodig om grote veranderingen aan te brengen aan uw huis of directe omgeving. De bouwvergunning wordt afgegeven door de gemeente.

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Vooral bij grote verbouwingen en met name veranderingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg heeft u een bouwvergunning nodig. Controleer altijd of u een bouwvergunning nodig heeft voor u aan de verbouwing begint.

Hoe vraag ik een bouwvergunning aan?

U kunt een bouwvergunning (online) aanvragen bij de gemeente of bij het Omgevingsloket.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee