Beoordeel deze pagina
7,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Hypotheeknormen (2015)

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

De maximale hypotheek in 2015 zal lager uitvallen dan afgelopen jaar, onder invloed van de nieuwe woonnormen van het Nibud. Het instituut voor budgetvoorlichting geeft ieder jaar de woonnormen af, waarop de banken zich kunnen baseren. De maximale hypotheek in 2015 zal lager uitvallen, omdat het Nibud voorstelt een kleiner deel van het inkomen beschikbaar te stellen voor de woonlasten, met name voor de lagere inkomens. Enige uitzondering hierop vormen de ‘nul op de meter’ woningen, woningen die zeer zuinig met energie omgaan en dit zelf opwekken.

Nieuwe woonnormen van het Nibud

Het Nibud heeft voor het eerst een andere rekenmethode gebruikt, om de maximale hypotheek voor 2015 te berekenen. Vanaf dit jaar houdt het instituut ook rekening met onvermijdbare uitgaven, zoals hoge zorgkosten of de komst van kinderen. Hogere inkomens hebben de ruimte om dit op te vangen, lagere inkomens hebben dit niet. Dit biedt tevens mogelijkheden voor huishoudens die kunnen aantonen dat ze het risico op hoge kosten niet lopen, waardoor er eventueel meer hypotheek mogelijk is.

Bovendien valt de maximale hypotheek voor 2015 lager uit vanwege de maximale loan-to-value ratio, zoals die wettelijk is toegestaan. Het is nog maximaal mogelijk om 103% van de waarde van de woning te lenen, in 2014 was dit nog 104%. Dit zal elk jaar met een procent dalen totdat het in 2018 alleen nog mogelijk is 100% van de woning te financieren. Bijkomende kosten kunnen dan niet meer in de hypotheek opgenomen worden.

Minder hoge maximale lening

Een woningkoper met een inkomen van €30.000 (bruto per jaar) kan in 2015 maximaal €137.000 lenen, bij een hypotheekrente van 3,25%. Bij een rente van 4,25% is dat nog maar iets meer dan €134.500. Een woningkoper met een inkomen van €50.000 heeft meer mogelijkheden, in die situatie is het mogelijk €228.000 te lenen. Dit bedrag ligt een kleine €16.000 lager dan in 2014, waardoor het maximale hypotheekbedrag behoorlijk daalt.

Maximale hypotheek energiezuinige woningen hoger

Een uitzondering wordt gemaakt voor ‘nul op de meter’ woningen, huizen die zelf hun energie opwekken en daardoor flink lagere maandlasten opleveren. Huizenkopers kunnen €25.000 extra lenen voor een dergelijke woning, bovenop hun reguliere maximale hypotheek. De bouwer dient wel te garanderen dat het gedurende minimaal 10 jaar lukt om minstens zoveel energie op te wekken, als dat de woning aan de andere kant zal verbruiken.

Bent u benieuwd naar de maandlasten in 2015, voor een nieuwe hypotheek die u wenst af te sluiten? Indien u een bestaande hypotheek heeft zullen de maandlasten bekend zijn, of kunt u die nagaan aan de hand van uw uitstaande hypotheekschuld, de resterende looptijd de hypotheekvorm en de rente die u betaalt. Een lineaire hypotheek wordt bruto en netto iedere maand wat goedkoper, een annuïteiten hypotheek blijft bruto even duur en wordt netto wat duurder, voor een aflossingsvrije hypotheek blijven de maandlasten in 2015 gelijk, mits u geen extra aflossingen doet.

Lagere maandlasten voor nieuwe hypotheken

Sluit u een nieuwe hypotheek af? Dan zullen de maandlasten in 2015 relatief laag uitvallen, omdat de woonnormen zijn aangescherpt. Dit betekent dat met name lagere inkomens tot €30.000 bruto per jaar minder kunnen lenen voor de aanschaf van een woning. Brengt u meer eigen geld in om de woning toch te kunnen kopen? Dan zal dit lagere maandlasten opleveren. Het Nibud wil er op die manier voor zorgen dat ook lagere inkomens eventuele onverwachte hoge kosten buiten de maandlasten om op kunnen vangen.

Opbouw van de maandlasten in 2015

De maandlasten in 2015 bestaan in ieder geval uit rente en eventueel ook uit aflossing, afhankelijk van wanneer u de hypotheek heeft afgesloten en voor welke vorm u koos. Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan betaalt u alleen rente. Bij een beleggingshypotheek betaalt u premie voor uw beleggersverzekering, bij een spaarhypotheek legt u spaarbedragen in. Een annuïtaire en lineaire hypotheken vragen maandelijks om een aflossing bovenop de rente die u betaalt. Met die hypotheekvormen kunt u ook sinds 1 januari 2013 in aanmerking blijven komen voor hypotheekrenteaftrek, mits u de hypotheekschuld in maximaal 30 jaar aflost. Houd er rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek in 2015 verlaagd wordt tot maximaal 51%, op basis van uw inkomen. Betaalt u belasting in de hoogste schaal? Dan krijgt u te maken met deze verlaging van de aftrek.

Maandlasten berekenen

Wilt u de maandlasten voor 2015 berekenen? Dan is het van belang om het hypotheekbedrag te kennen, net als uw bruto jaarinkomen en de hypotheekvorm waar u gebruik van maakt. Gaat het om een annuïtaire hypotheek met maandelijks gelijkblijvende bruto lasten, of om een lineaire hypotheek waarmee u tijdens de eerste jaren relatief veel aflost? Is er sprake van een aflossingsvrij deel binnen de hypotheek? U kunt op basis van deze gegevens de maandlasten voor 2015 berekenen. Uiteraard kan ook onze onafhankelijke hypotheekadviseur u hier uitstekend mee van dienst zijn, zodat u goed weet wat u kunt verwachten indien u besluit een hypotheek af te sluiten.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?