Beoordeel deze pagina
9/10 (5)
Bedankt voor uw beoordeling

Hypotheeknormen (2017)

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Benieuwd naar de maximale hypotheek in 2017? Per 1 januari 2017 worden er weer een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de woningmarkt, die ook invloed hebben op de hoogte van de maximale hypotheek. Het is vanaf dat moment bijvoorbeeld nog mogelijk om 101% van de waarde van de woning te financieren. Hier staat aan de andere kant een nieuwe berekening van de maximale woningwaarde voor de Nationale Hypotheek Garantie tegenover. Er bestaan mogelijkheden om meer te lenen voor een energiezuinige woning. Wat gelijk is gebleven is dat het (bruto) inkomen nog altijd leidend is voor de berekening van het maximale hypotheekbedrag.

Maximale hypotheek berekenen

Je kunt de maximale hypotheek voor 2017 berekenen aan de hand van het bruto jaarinkomen. Het gaat dan om het bruto inkomen, inclusief eventuele vaste toeslagen. Dit valt uit te rekenen aan de hand van het bruto salaris per maand of per 4 weken, afhankelijk van de CAO. Bovendien is het van belang om aan te geven of er daarnaast sprake is van vakantiegeld en of de werkgever een 13e maand uitkeert. Aan de hand daarvan is het mogelijk om de maximale hypotheek te berekenen. De bank hanteert het inkomen immers nog altijd als een van de meest invloedrijke factoren.

Uiteraard spelen er ook een aantal andere zaken mee. Heb je bijvoorbeeld een partner waarvan je het inkomen mee wilt laten wegen? Vanaf 2017 wordt dit in iets grotere mate gedaan, waardoor tweeverdieners in een aantal gevallen meer kunnen lenen. Verder is het van belang om bijvoorbeeld op te geven of er sprake is van andere leningen of schulden. Betaal je partneralimentatie? Ook dat heeft invloed op de maximale hypotheek in 2017, deze zal als het gevolg daarvan lager uitvallen.

Maximale hypotheek in 2017 voor energiezuinige woning

De maximale hypotheek voor 2017 valt online te berekenen, op basis van het inkomen en de overige belangrijke factoren. Verder is van invloed of het gaat om een eventueel energiezuinige woning of dat je maatregelen wilt nemen om daar zelf voor te zorgen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om maximaal €9.000 aan energiebesparende maatregelen mee te financieren, waardoor je daar fiscaal aantrekkelijk voor kunt zorgen. Is er sprake van een energielabel A++ voor de woning of een energie-index van maximaal 0.6? Ook in die gevallen zal de maximale hypotheek €9.000 hoger uitvallen, omdat de energiekosten naar verwachting relatief (zeer) laag zullen zijn. Koop je een energieneutrale (nul-op-de-meter) woning? Dan is het zelfs mogelijk om €25.000 meer te financieren.

Je kunt op basis van deze gegevens de maximale hypotheek voor 2017 berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan of een bepaalde woning haalbaar is op basis van je bruto inkomen en eventueel dat van je partner. Je kunt zelf de maximale hypotheek berekenen om een schatting te maken. Het is vervolgens de hypotheekadviseur die je daarmee kan helpen en uiteindelijk de bank die zal beoordelen of je de hypotheek van je wens af kunt sluiten om de woning te kopen.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?