Beoordeel deze pagina
6,5/10 (14)
Bedankt voor uw beoordeling

Koopsubsidie

De koopsubsidie was tot 1 januari 2010 een regeling waarbij u als koper voor uw eerste koophuis een tegemoetkoming kon krijgen tot ongeveer €120,- per maand. Dit was ingesteld voor het bevorderen van eigenwoningbezit. Van deze regeling hebben ongeveer zo'n 30.000 mensen geprofiteerd. De overheid moest gaan besparen dus de koopsubsidie is afgeschaft voor nieuwe aanvragen.

Snel naar:


Wat als ik nu nog koopsubsidie ontvang?

Indien u nu de koopsubsidie ontvangt, kunt u wel een vervolgaanvraag indienen om de koopsubsidie te blijven ontvangen. Er is een vijfjarige toets ingesteld waarbij wordt gekeken of u nog steeds in aanmerking komt voor het maandelijkse bedrag. De peildatum is de dag nadat de periode van vijf jaar is verstreken. Voor de peildatum moet u de vervolgaanvraag hebben ingediend. Doet u dit niet? Dan vervalt het recht op de koopsubsidie volledig.

Als wordt besloten dat u de komende vijf jaar geen recht heeft op koopsubsidie, kan dit bij de volgende periode worden teruggedraaid als u dan wel weer recht heeft op het maandelijkse bedrag. Het is dus belangrijk dat u de aanvraag elke vijf jaar vóór de peildatum blijft indienen.

Hoogte van de koopsubsidie

De hoogte van het bedrag aan koopsubsidie dat u ontvangt is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Uw toetsingsinkomen
  • Uw eigen vermogen
  • De koopsom van uw huis
  • De hypothecaire lening die u heeft afgesloten
  • Uw leeftijd

Er is geen maximum inkomen voor de koopsubsidie maar u ontvangt wel een lager bedrag naarmate u meer gaat verdienen.

Vervolgaanvraag koopsubsidie indienen

Als u nu koopsubsidie ontvangt krijgt u een servicebrief op het moment dat de vervolgaanvraag ingediend moet worden. U moet vervolgens zelf de aanvraag op tijd doen. Dit kan via Mijn RVO waar u ook meer informatie en instructies kunt vinden.

Veelgestelde vragen

Wat is koopsubsidie?

Koop subsidie is een maandelijkse bijdrage die werd verstrekt aan kopers van hun eerste huis.

Heb ik recht op koopsubsidie?

Er worden geen nieuwe aanvragen meer geaccepteerd maar als u al koopsubsidie ontvangt, kunt u een vervolgaanvraag indienen om koopsubsidie te blijven ontvangen.

Hoe werkt een vervolgaanvraag voor koopsubsidie?

Na vijf jaar kunt u een vervolgaanvraag indienen waarna wordt gekeken of u nog steeds recht heeft op koopsubsidie. Ook als wordt bepaald dat u geen recht hierop heeft, kan het zijn dat u vijf jaar later wel weer recht heeft op de bijdrage.

Hoe hoog is de koopsubsidie?

De hoogte van het bedrag aan koopsubsidie is afhankelijk van verschillende factoren waaronder inkomen, leeftijd en de hoogte van uw hypotheek.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?