Beoordeel deze pagina
8,4/10 (5)
Bedankt voor uw beoordeling

Canon

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Canon lijkt op een vorm van huur, voor de grond waarop uw woning staat waar u niet de eigenaar van bent. Op het moment dat u een eigen woning of een appartementsrecht koopt en de grond geen onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst is er vaak sprake van erfpacht. U betaalt dan eventueel canon om de grond in bruikleen te krijgen, zodat u er in uw huis op kunt wonen.

Ook informatie verkrijgen over de verschillende hypotheekrentes?

Wat is canon?

Canon kunt u het best beoordelen als een vorm van huur, hier lijkt het sterk op. U betaalt de canon aan de verpachter van de grond, de eigenaar die het u in ruil voor de vergoeding in bruikleen geeft. U betaalt de canon gedurende de periode dat u in de woning woont, al heeft u verder min of meer gelijke rechten als een eigenaar van de grond onder een woning. Het enige verschil is dat u niets mag doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen.

Op het moment dat er sprake is van grond op basis van erfpacht is het overigens niet gezegd dat er standaard sprake is van canon. In veel van de gevallen is de erfpacht tijdelijk of zelfs eeuwigdurend afgekocht. Dit betekent dat u gedurende een periode van bijvoorbeeld 75 of 100 jaar geen canon hoeft te betalen, of dat u dit zelfs nooit meer hoeft te betalen. Indien de erfpacht voor de grond onder uw woning eeuwigdurend is afgekocht zal er ook in de toekomst geen sprake zijn van canon, waardoor u officieel geen eigenaar wordt van de grond, maar de situatie er wel sterk op lijkt.

Is canon fiscaal aftrekbaar?

Ja, de canon die u periodiek betaalt is in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de netto lasten lager uitvallen dan de bruto kosten die u betaalt. Houd er rekening mee dat de afkoop van erfpacht over het algemeen niet aftrekbaar is. Sluit u een lening af om de afkoop van de erfpacht te kunnen financieren? Dan is de rente die u over dat krediet betaalt wel aftrekbaar.

Canon afkopen

U kunt de canon op verschillende manieren afkopen. Het is gebruikelijk om dit tijdelijk te doen, voor bijvoorbeeld 75 of 100 jaar. Dit betekent dat u gedurende die periode geen omkijken heeft naar de canon, of dat de erfpacht bij de verkoop van een woning minder snel tot problemen of een verminderde waarde zal leiden. Daarnaast heeft u in sommige gevallen de keuze om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. In dat geval zorgt u ervoor dat u nooit meer omkijken heeft naar de canon of erfpacht, al wordt u daarmee geen eigenaar van de grond onder de woning of het appartementsrecht.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?