Beoordeel deze pagina
7/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Koopakte

Freddy Hoffman, hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert
Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,3/10!
"Fijn als iemand je helpt"
De adviseur besteedde erg veel tijd om duidelijk te maken wat een geldverstrekker exact nodig had en hoe ik dit het beste via internet kon aanleveren, erg behulpzaam! Alles wordt steeds meer digitaal en het is erg fijn als iemand je daarbij helpt.
- Harman G. op 1 september 2020
Bijgewerkt op woensdag 01 juli 2020

De koopakte kennen we ook wel als een ‘voorlopig koopcontract’, al is deze minder voorlopig dan veel mensen denken. Het wordt ook een koopovereenkomst of aanneemovereenkomst genoemd.

Snel naar:

Voorlopig koopcontract

Op het moment dat u de koopakte ondertekent, bent u verplicht om de woning te kopen. Uiteraard is er sprake van enkele dagen bedenktijd en eventuele ontbindende voorwaarden, zoals het in orde krijgen van de financiering. Er bestaan wat dat betreft nog wel uitwegen, maar het is verstandig om de koopakte pas te tekenen op het moment dat u daadwerkelijk van plan bent de woning te kopen en er geen alternatieven meer beschikbaar zijn. Voorheen was er geen weg meer terug op het moment dat u de koopakte tekende, vandaag de dag zit dat iets anders in elkaar. Er is nu sprake van een bedenktijd van 3 dagen. Dit geldt echter wel alleen voor de koper.

Wat staat er in de koopakte?

  • Gegevens van de koper
  • Gegevens van de verkoper
  • De koopsom van de woning
  • De waarborgsom (of bankgarantie) van de woning
  • Ontbindende voorwaarden

Bedenktijd voor de koopakte

U heeft tegenwoordig 3 dagen bedenktijd, nadat u de koopakte voor een woning getekend heeft. Tijdens die periode is het mogelijk om van de koop af te zien, door de koopovereenkomst te ontbinden. Dit brengt geen kosten met zich mee en mag zonder opgaaf van reden. De bedenktijd na het tekenen van de koopakte geldt alleen voor de koper, de verkopende partij kan hier geen gebruik van maken.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper de getekende overeenkomst in ontvangst neemt. Minimaal 2 van de 3 dagen dienen werkdagen te zijn, waardoor een weekend een dag extra aan bedenktijd op kan leveren. Stel dat u bijvoorbeeld op donderdag de koopakte tekent, dan zal de bedenktijd op vrijdag om 0:00 uur van start gaan. Vervolgens heeft u op vrijdag de eerste dag bedenktijd, op zaterdag de tweede en pas op maandag de derde. De zondag telt in dit geval niet mee, omdat dit de 2e niet-werkdag van de 3 zou zijn. Dat betekent dat de bedenktijd voor de koper na het tekenen van de koopakte in dit geval af zou lopen op maandag, om 24:00 uur.

Ontvangstbevestiging laten tekenen

Wilt u een woning verkopen en vastleggen wanneer de bedenktijd voor de koper ingaat? Dan is het verstandig om de koper een ontvangstbevestiging van de ondertekende koopovereenkomst te laten tekenen. U kunt op die manier precies vastleggen wanneer de bedenktijd ingaat, zodat daar later geen discussie over kan ontstaan. Het is echter niet verplicht om een ontvangstbevestiging te (laten) ondertekenen.

Indien gewenst hebben de koper en verkoper de mogelijkheid om een langere bedenktijd dan 3 dagen het tekenen van de koopakte af te spreken. De 3 dagen vormen het wettelijk minimum maar het is toegestaan om daar naar boven toe van af te wijken. Dit wordt dan vastgelegd in de ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst of koopakte is over het algemeen wel sprake van enkele ontbindende voorwaarden. Dit heeft te maken met het feit dat u nog verschillende zaken dient te regelen nadat u de koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend. Vanaf dat moment moet u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u de financiering rond krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek. U kunt de hypotheekaanvraag doen via meerdere hypotheekverstrekkers, via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Indien het bij minimaal 3 banken of hypotheekverstrekkers niet lukt om de hypotheek rond te krijgen kunt u de koopovereenkomst op basis van dat gegeven ontbinden. Indien u er wel in slaagt om de financiering rond te krijgen kunt u de koop verder doorzetten.

Akte van levering

Om de koop uiteindelijk te kunnen bekrachtigen en voor het daadwerkelijk overgaan van het eigendom te zorgen zal de notaris een akte van levering opmaken. Tijdens het opmaken onderzoekt de notaris onder andere de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, maar ook het koopcontract en de rechten en plichten die de koper en verkoper daarmee op zich nemen. Dit betekent in uw geval dat u de koopsom dient te voldoen aan de verkoper en de verkoper dient u te leveren wat is overeengekomen in het koopcontract. Indien dit allemaal in orde is, kunt u de akte van levering tekenen en wordt u de eigenaar van de woning of het appartementsrecht, al zit hier doorgaans een aantal weken tussen.

Veelgestelde vragen

Wat is een koopakte?

De koopakte wordt getekend om de koop van een woning vast te leggen. U heeft hierna nog 3 dagen bedenktijd om zonder kosten terug te komen op de koop.

Is er een verschil tussen koopakte, koopcontract en koop-/aanneemovereenkomst?

Nee, deze begrippen worden allemaal gebruikt voor het document waarmee u de koop van de woning definitief maakt.

Hoe werkt de bedenktijd na het tekenen van de koopakte?

Het is wettelijk vastgesteld dat u minimaal drie dagen bedenktijd krijgt na ondertekening van de koopakte.

Moet ik een ontvangstbevestiging (laten) tekenen?

U bent niet verplicht om een ontvangstbevestiging te tekenen of te laten tekenen. Het is echter wel verstandig om onduidelijkheid over de bedenktijd te voorkomen, aangezien in de ontvangstbevestiging wordt vastgelegd wanneer de koopakte precies ondertekend en ontvangen is.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

In de koopakte kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Als u aan een van deze voorwaarden voldoet kunt u alsnog besluiten niet door te gaan met de koop zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

Wat gebeurt er na de koopakte?

Als de bedenktijd na ondertekening van de koopakte voorbij is en u geen aanspraak doet op de ontbindende voorwaarden, wordt er overgegaan tot de akte van levering. Als de koopsom voldaan is en de woning zoals afgesproken is opgeleverd, wordt de akte van levering ondertekend en is de overdracht definitief.

Laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maakt u een goede keuze en kunt up profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts
  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

200.000+ Klanten geadviseerd

Wij zijn een landelijk werkende organisatie. Dit betekent dat waar u ook woont, onze adviseurs hebben altijd een kantoor bij u in de buurt. De adviseurs komen ook graag bij u aan huis voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. Zo kunnen wij zonder dure huisvestigingskosten, de klant tegen een lager tarief een persoonlijke service bieden.

Ruim 280 ervaren hypotheekadviseurs staan klaar om u binnen enkele dagen van maatwerk advies te voorzien. Uw eigen adviseur begeleidt voor u het gehele traject van begin tot eind.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?