Koopakte / Voorlopig koopcontract

Tips & vragen

De koopakte kennen we ook wel als een ‘voorlopig koopcontract’, al is deze minder voorlopig dan veel mensen denken. Het wordt ook een koopovereenkomst of aanneemovereenkomst genoemd.

1. Voorlopig koopcontract

Op het moment dat u de koopakte ondertekent, bent u verplicht om de woning te kopen. Uiteraard is er sprake van enkele dagen bedenktijd en eventuele ontbindende voorwaarden, zoals het in orde krijgen van de financiering. Er bestaan wat dat betreft nog wel uitwegen, maar het is verstandig om de koopakte pas te tekenen op het moment dat u daadwerkelijk van plan bent de woning te kopen en er geen alternatieven meer beschikbaar zijn. Voorheen was er geen weg meer terug op het moment dat u de koopakte tekende, vandaag de dag zit dat iets anders in elkaar. Er is nu sprake van een bedenktijd van 3 dagen. Dit geldt echter wel alleen voor de koper.

Tip icoon

Maximale hypotheek

 • 100% onafhankelijk
 • Altijd de laagste rentes
 • Gratis en vrijblijvend

2. Wat staat er in de koopakte?

 • Gegevens van de koper
 • Gegevens van de verkoper
 • De koopsom van de woning
 • De waarborgsom (of bankgarantie) van de woning
 • Ontbindende voorwaarden
koopakte tekenen

3. Bedenktijd voor de koopakte

U heeft tegenwoordig 3 dagen bedenktijd, nadat u de koopakte voor een woning getekend heeft. Tijdens die periode is het mogelijk om van de koop af te zien, door de koopovereenkomst te ontbinden. Dit brengt geen kosten met zich mee en mag zonder opgaaf van reden. De bedenktijd na het tekenen van de koopakte geldt alleen voor de koper, de verkopende partij kan hier geen gebruik van maken.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper de getekende overeenkomst in ontvangst neemt. Minimaal 2 van de 3 dagen dienen werkdagen te zijn, waardoor een weekend een dag extra aan bedenktijd op kan leveren. Stel dat u bijvoorbeeld op donderdag de koopakte tekent, dan zal de bedenktijd op vrijdag om 0:00 uur van start gaan. Vervolgens heeft u op vrijdag de eerste dag bedenktijd, op zaterdag de tweede en pas op maandag de derde. De zondag telt in dit geval niet mee, omdat dit de 2e niet-werkdag van de 3 zou zijn. Dat betekent dat de bedenktijd voor de koper na het tekenen van de koopakte in dit geval af zou lopen op maandag, om 24:00 uur.

4. Ontvangstbevestiging laten tekenen

Wilt u een woning verkopen en vastleggen wanneer de bedenktijd voor de koper ingaat? Dan is het verstandig om de koper een ontvangstbevestiging van de ondertekende koopovereenkomst te laten tekenen. U kunt op die manier precies vastleggen wanneer de bedenktijd ingaat, zodat daar later geen discussie over kan ontstaan. Het is echter niet verplicht om een ontvangstbevestiging te (laten) ondertekenen.

Indien gewenst hebben de koper en verkoper de mogelijkheid om een langere bedenktijd dan 3 dagen het tekenen van de koopakte af te spreken. De 3 dagen vormen het wettelijk minimum maar het is toegestaan om daar naar boven toe van af te wijken. Dit wordt dan vastgelegd in de ontbindende voorwaarden.

5. Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst of koopakte is over het algemeen wel sprake van enkele ontbindende voorwaarden. Dit heeft te maken met het feit dat u nog verschillende zaken dient te regelen nadat u de koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend. Vanaf dat moment moet u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u de financiering rond krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek. U kunt de hypotheekaanvraag doen via meerdere hypotheekverstrekkers, via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Indien het bij minimaal 3 banken of hypotheekverstrekkers niet lukt om de hypotheek rond te krijgen kunt u de koopovereenkomst op basis van dat gegeven ontbinden. Indien u er wel in slaagt om de financiering rond te krijgen kunt u de koop verder doorzetten.

6. Akte van levering

Om de koop uiteindelijk te kunnen bekrachtigen en voor het daadwerkelijk overgaan van het eigendom te zorgen zal de notaris een akte van levering opmaken. Tijdens het opmaken onderzoekt de notaris onder andere de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper, maar ook het koopcontract en de rechten en plichten die de koper en verkoper daarmee op zich nemen. Dit betekent in uw geval dat u de koopsom dient te voldoen aan de verkoper en de verkoper dient u te leveren wat is overeengekomen in het koopcontract. Indien dit allemaal in orde is, kunt u de akte van levering tekenen en wordt u de eigenaar van de woning of het appartementsrecht, al zit hier doorgaans een aantal weken tussen.

7. Veelgestelde vragen

Wat is een koopakte?

De koopakte wordt getekend om de koop van een woning vast te leggen. U heeft hierna nog 3 dagen bedenktijd om zonder kosten terug te komen op de koop.

Is er een verschil tussen koopakte, koopcontract en koop-/aanneemovereenkomst?

Nee, deze begrippen worden allemaal gebruikt voor het document waarmee u de koop van de woning definitief maakt.

Hoe werkt de bedenktijd na het tekenen van de koopakte?

Het is wettelijk vastgesteld dat u minimaal drie dagen bedenktijd krijgt na ondertekening van de koopakte.

Moet ik een ontvangstbevestiging (laten) tekenen?

U bent niet verplicht om een ontvangstbevestiging te tekenen of te laten tekenen. Het is echter wel verstandig om onduidelijkheid over de bedenktijd te voorkomen, aangezien in de ontvangstbevestiging wordt vastgelegd wanneer de koopakte precies ondertekend en ontvangen is.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

In de koopakte kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Als u aan een van deze voorwaarden voldoet kunt u alsnog besluiten niet door te gaan met de koop zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

Wat gebeurt er na de koopakte?

Als de bedenktijd na ondertekening van de koopakte voorbij is en u geen aanspraak doet op de ontbindende voorwaarden, wordt er overgegaan tot de akte van levering. Als de koopsom voldaan is en de woning zoals afgesproken is opgeleverd, wordt de akte van levering ondertekend en is de overdracht definitief.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee