Beoordeel deze pagina
7/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Koopakte

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Voorlopig koopcontract

De koopakte kennen we ook wel als een ‘voorlopig koopcontract’, al is deze minder voorlopig dan veel mensen denken. Op het moment dat u de koopakte ondertekent verplicht u zich om de woning te kopen. Uiteraard is er sprake van enkele dagen bedenktijd en eventuele beperkende voorwaarden, zoals het in orde krijgen van de financiering. Er bestaan wat dat betreft nog wel uitwegen, al is het verstandig om de koopakte pas te tekenen op het moment dat u daadwerkelijk van plan bent de woning te kopen en er geen alternatieven meer beschikbaar zijn.

Voorheen was er geen weg meer terug op het moment dat u de koopakte tekende, vandaag de dag zit dat iets anders in elkaar. Er is nu sprake van een bedenktijd, al geldt die alleen voor de koper. Dit is sinds 1 september 2003 het geval, waardoor u als koper het recht heeft om u eventueel te bedenken.

Bedenktijd voor de koopakte

U heeft tegenwoordig 3 dagen bedenktijd, nadat u de koopakte voor een woning getekend heeft. Tijdens die periode is het mogelijk om van de koop af te zien, door de koopovereenkomst te ontbinden. Dit brengt geen kosten met zich mee en mag zonder opgaaf van reden. De bedenktijd na het tekenen van de koopakte geldt alleen voor de koper, de verkopende partij kan hier geen gebruik van maken.

De bedenktijd voor de koper gaat in op de dag nadat deze de getekende overeenkomst in ontvangst neemt. Minimaal 2 van de 3 dagen dienen werkdagen te zijn, waardoor een weekend een dag extra aan bedenktijd op kan leveren. Stel dat u bijvoorbeeld op donderdag de koopakte tekent, dan zal de bedenktijd op vrijdag om 0:00 uur van start gaan. Vervolgens heeft u op vrijdag de eerste dag bedenktijd, op zaterdag de tweede en pas op maandag de derde. De zondag telt in dit geval niet mee, omdat dit de 2e niet-werkdag van de 3 zou zijn. Dat betekent dat de bedenktijd voor de koper na het tekenen van de koopakte in dit geval af zou lopen op maandag, om 24:00 uur.

Ontvangstbevestiging laten tekenen

Wilt u een woning verkopen en vastleggen wanneer de bedenktijd voor de koper ingaat? Dan is het verstandig om de koper een ontvangstbevestiging van de ondertekende koopovereenkomst te laten tekenen. U kunt op die manier precies vastleggen wanneer de bedenktijd ingaat, zodat daar later geen discussie over kan bestaan. Het is niet verplicht om een ontvangstbevestiging te (laten) ondertekenen, al lijkt dit verstandig.

Indien gewenst hebben de koper en verkoper de mogelijkheid om een langere bedenktijd dan 3 dagen overeen te komen, na het tekenen van de koopakte. De 3 dagen vormen het wettelijk minimum, het is toegestaan om daar naar boven toe van af te wijken.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?